Kategori: Förbundet

4-5 maj möte förbundsstyrelsen

Den 4-5 maj hade den nya förbundsstyrelsen sitt första möte. Stort fokus hamnade på styrelseledamöternas roller och funktioner i den något nykomponerade styrelsen. Posterna definierades och rollernas innebörd likaså genom att skriva arbetsbeskrivningar och mål för året sattes. Förbundsstyrelsen gör ett viktigt arbete och har en central roll i SMFRs utveckling. Förbundsstyrelsen utgörs av Amir Dabboussi (Teologi-…
Läs mer

Förbundsstämman 2019

Under den gångna helgen höll SMFR förbundsstämma i Sigtuna. Det blev genomgång av bl a verksamhetsberättelsen från 2018 som var ett positivt verksamhetsår ur många aspekter och vi såg en utökad verksamhet inte minst i form av aktiviteter och etablerandet av flera nya lokalavdelningar och en ny region. Ett par inkomna motioner behandlades med flera…
Läs mer

Vinterlägret

Vinterlägret 24-31 december SMFR har har haft ett väldigt positivt år 2018 och vilken bättre avslutning på året kunde önskas än SMFRs årliga vinterläger som arrangerades för tredje året i rad och för andra gången i Sveriges första stad, Sigtuna. Ett intensivt schema fyllt av godhet och välsignelse uppehölls hela veckan vilket bidrog till att…
Läs mer

Kallelse till SMFRs förbundsstämma 23-24 Mars i Sigtuna

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för SMFR att arrangera sin förbundsstämma för 2019. Årsstämman kommer att äga rum den 23 Mars från och med 9. Var? Sigtuna folkhögskola, Sigtuna När? 23-24 Mars 2019 med start kl 9. Handlingar kommer skickas ut till lokalavdelningarnas och regionernas protokollförda och valda ordföranden. För att säkerställa att…
Läs mer

Anmäl dig till SMFRs Vinterläger 2018!

  Anmäl dig till SMFRs vinterläger 24-31 december! SMFR har de 2 senaste åren arrangerat ett vinterläger med lärda från Malaysia och om knappt en månad är det återigen dags – detta år med ett ännu mer spännande innehåll! Vinterlägret kommer innehålla föreläsningar som ökar förståelsen av islamisk världsbild och de andliga aspekterna av tron…
Läs mer

Helgens organisationsläger

I helgen arrangerades årets andra organisationsläger i Jönköping med nuvarande samt tilltänkta förtroendevalda från hela landet! Stor uppslutning till antalet och ett lika stort engagemang från samtliga deltagare under hela helgen. Organisationslägrena kommer nästa år att ersättas av regionskonferenser vilket innebär att det kommer anordnas regionala konferenser i både Helsingborg, Göteborg, Linköping och Stockholm! Därför…
Läs mer

Rabi al-Awwal och Profeten Muhammads ﷺ födelse

Hans namn är Muhammad bin Abdullah och han är det sista sändebudet och den sista profeten. Han föddes i Mekkah den 12 Rabi al-Awwal år 571. Han var faderlös från födseln och blev helt föräldralös medan han fortfarande var ett litet barn. Han är den främsta av skapelser från den mest ädla av ättelinje. Hans…
Läs mer

SMFR på Mänskliga rättighetsdagarna 2018!

SMFRs generalsekreterare Yasri Khan deltog på MR dagarna i Stockholm på panelsamtalet ”Vad betyder religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle?” med Jenny Berglund (prof i religionsdidaktik), Noa Hermele (biträdande direktor Paideia & rektor judiska folkhögskolan) och Peter Lööv Roos (interreligiös koordinator för Svenska kyrkan). Jenny Ehnberg (forskare Svenska kyrkan) modererade. Imorgon kommer generalsekreterare Yasri Khan att…
Läs mer

FS-ledamot Fardous talar om hatbrott på mänskliga rättighetsdagarna!

Se Fardous El-Sakka förbundsstyrelseledamot i SMFR tala på MR-dagarna om hatbrott och presentera SMFRs förslag för att motverka hatbrott. #Mrdagarna