Förbundsstyrelsen

SMFR Förbundsstyrelse 2020


Förbundsordförande

Shaimaa Abdelhady

Email: shaimaa.abdelhady


Förbundsordförande

Amir Dabboussi

Email: amir.dabboussi

 

Ledamot

Sara Younes

Email: sara.younes

 

Ledamot

Hamdi Osman

Email: hamdi.osman

 

Ledamot

Fardous El Sakka

Email: fardous.el-sakka

 

Ledamot

Tuba Tezcan

Email: tuba.tezcan

 

Ledamot

Abdelrahman Asad

Email: abdelrahman.asad

 

Ledamot

Abdulaziz Saleh

Email: abdulaziz.saleh

SMFR Förbundsstyrelse 2019

Förbundsordförande

Shaimaa Abdelhady

Email: shaimaa.abdelhady

Förbundsordförande

Amir Dabboussi

Email: amir.dabboussi

Generalsekreterare

Yasri Khan

Generalsekreterare och talesperson
Email: yasri.khan
Tel.nr: +4673 513 19 24

Ledamot

Sara Younes

Email: sara.younes

Ledamot

Hamdi Osman

Email: hamdi.osman

Ledamot

Fadous El Sakka

Email: fardous.el-sakka

Ledamot

Tuba Tezcan

Email: tuba.tezcan

Ledamot

Abdelrahman Asad

Email: abdelrahman.asad

Ledamot

Abdulaziz Saleh

Email: abdulaziz.saleh

SMFR Förbundsstyrelse 2018

Förbundsordförande

Shaimaa Abdelhady

Email: shaimaa.abdelhady

Förbundsordförande

Amir Dabboussi

Email: amir.dabboussi

Generalsekreterare

Yasri Khan

Generalsekreterare och talesperson
Email: yasri.khan
Tel.nr: +4673 513 19 24

Ledamot

Sara Younes

Email: sara.younes

Ledamot

Hamdi Osman

Email: hamdi.osman

Ledamot

Fadous El Sakka

Email: fardous.el-sakka

Ledamot

Aya  Mohammed

Email: aya.mohammed

Ledamot

Abdelrahman Asad

Email: abdelrahman.asad

Ledamot

Abdulaziz Saleh

Email: abdulaziz.saleh

Tf förbundsordförande från sommaren 2017
Tidigare förbundssekreterare
Shaimaa Abdelhady
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Vice förbundsordförande
Aya Mohammed
aya.mohammed@muslimerforfred.org
Beviljat entledigande från sommaren 2018

Förbundsordförande
Osman Adem
osman.adem@muslimerforfred.org
Beviljat entledigande från sommaren 2017

Ledamot
Sara Younes
sara.younes@muslimerforfred.org

Ledamot
Abdulaziz Saleh
abdulaziz.saleh@muslimerforfred.org

Ledamot
Amir Dabboussi
amir.dabboussi@muslimerforfred.org

Ledamot
Khalil Karimi
khalil.karimi@muslimerforfred.org


Generalsekreterare
Yasri Khan
yasri.khan@muslimerforfred.org

Förbundsordförande from 2015
Osman Adem (2015-2018)
Fsek (2012-2015) FS (2010)
osman.adem@muslimerforfred.org

Vice förbundsordförande from 2015
Aya Mohammed (2014-2015, 2016-2019)
aya.mohammed@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare from 2015
Shaimaa Abdelhady (2015-2018)
Vice Ordf (2013-2015)
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Ledamot
Sara Younes (2016-2017), (2017-2020) sara.younes@muslimerforfred.org

Ledamot
Bodor Al Hashmi (2014-2017)
FS (2013,2014)
bodor.alhashmi@muslimerforfred.org

Ledamot
Khalil Karimi (2015-2018)
khalil.karimi@muslimerforfred.org

Ledamot
Amir Dabboussi (2016-2019)
FS ( 2012-2014)
Amir.Dabboussi@muslimerforfred.org 


Generalsekreterare  
Yasri Khan
Generalsekreterare
yasri.khan@muslimerforfred.org

Förbundskansliet 
Omera Saleh
tf Kanslichef
omera.saleh@muslimerforfred.org

Förbundsordförande
Osman Adem
osman.adem@muslimerforfred.org

Vice förbundsordförande
Aya Mohammed
aya.mohammed@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Shaimaa Abdelhady
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Ledamot
Kawtar Chibli
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Ledamot
Bodor Al Hashmi
bodor.alhashmi@muslimerforfred.org

Ledamot
Khalil Karimi
khalil.karimi@muslimerforfred.org

Ledamot
Usama Mustafa-Kamil
usama.mustafa-kamil@muslimerforfred.org


Generalsekreterare  
Yasri Khan
Generalsekreterare
yasri.khan@muslimerforfred.org  

Förbundskansliet  

Kanslichef
Amir Dabboussi
amir.dabboussi@muslimerforfred.org

Biträdande kanslichef
Omera Saleh
omera.saleh@muslimerforfred.org

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan
Strategiutskottet (ordförande), Arbetsutskottet (ordförande), Ordförandenätverket (ordförande)
och adjungerad till samtliga utskott.
yasri.khan@muslimerforfred.org

Vice förbundsordförande
Shaimaa Abdelhady
Medborgarrättsutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Osman Adem
Organisationsutvecklingsutskottet (ordförande), Islamutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
osman.adem@muslimerforfred.org

Ledamot
Kawtar Chibli
Uttbildningsutskottet (ordförande)
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Ledamot
Aya Mohammed
Informations och kommunikationsutskottet (ordförande)
aya.mohammed@muslimerforfred.org

Ledamot
Bodor Al Hashmi
Medlemsansvarig (ordförande)
bodor.alhashmi@muslimerforfred.org

Ledamot
Usama Mustafa Kamil
usama.mustafa-kamil@muslimerforfred.org


Kanslichef
Amir Dabboussi
amir.dabboussi@muslimerforfred.org

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan
Strategiutskottet (ordförande), Arbetsutskottet (ordförande), Ordföranderådet (ordförande), Uttbildningsutskottet (ordförande) Internationella utskottet (ordförande) och adjungerad till samtliga utskott.
yasri.khan@muslimerforfred.org

Vice förbundsordförande
Shaimaa Abdelhady
Arbetsutskottet, Medborgarrättsutskottet (ordförande)
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Osman Adem, tillträdde efter Amir Dabboussi som avgick efter övergång till anställning som kanslichef den 1/4 2013.
Islamutskottet (ordförande), Ekonomiutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
osman.adem@muslimerforfred.org

Ledamot
Kawtar Chibli
Sociala frågor (ordförande)
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Ledamot
Bodor Al Hashmi
Medlemsansvarig (ordförande)
bodor.alhashmi@muslimerforfred.org

Adjungerad
Aya Mohammed
Informations och kommunikationsutskottet (ordförande)
aya.mohammed@muslimerforfred.org

Kanslichef
Amir Dabboussi
Organisationsutvecklingsutskottet (ordförande)
amir.dabboussi@muslimerforfred.org

Entledigad innan förbundsstämma
Alladin Elshubaki 
alladin.elshubaki@muslimerforfred.org
Entledigades oktober 2013

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan
Strategiutskottet (ordförande), Arbetsutskottet (ordförande), Ordförandenätverket (ordförande) och adjungerad till samtliga utskott
yasri.khan@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Amir Dabboussi
Organisationsutvecklingsutskottet (ordförande), Arbetsutskottet, informations- och kommunikationsutskottet, ordförandenätverket
amir.dabboussi@muslimerforfred.org

Utbildningsutskottet
Kawtar Chibli
Uttbildningsutskottet (ordförande)
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Information och kommunikation
Alladin Elshubaki
Informations och kommunikationsutskottet (ordförande)
alladin.elshubaki@muslimerforfred.org

Islamutskottet
Osman Adem
Islamutskottet (ordförande)
osman.Adem@muslimerforfred.org

Kansli

Kanslichef
Anwahr Shannahn
Info@muslimerforfred.org

Kanslisekreterare
Aya Mohammed
info@muslimerforfred.org

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan
Strategiutskottet (ordförande ), Arbetsutskottet (ordförande), Ordförandenätverket (ordförande) och adjungerad till samtliga utskott.
yasri@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Kawtar Chbili
Organisationsutvecklingsutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Vice ordförande
Meisoun Saleh
Forsknings och utbildningsutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
meisoun.saleh@muslimerforfred.org

Vice ordförande
Anwahr Athahb
Informations och kommunikationsutskottet (ordförande) Arbetsutskottet
anwahr@muslimerforfred.org

Internationell sekreterare
Amir Dabboussi
Internationella organisationsutskottet (ordförande) Arbetsutskottet
amir.dabboussi@muslimerforfred.org

Ledamot
Ifrah Hassan
ifrah@muslimerforfred.org

Ledamot
Samira Chaib
samira@muslimerforfred.se

Ledamot
Larvina Amin
larvina.amin@muslimerforfred.org

Ledamot
Samaa Sarsour
samaa@muslimerforfred.org

Suppleant
Ahmed Nuru
ahmed.Nuru@muslimerforfred.org

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan
Strategiutskottet (ordförande), Tidningsutskottet (chefredaktör), Arbetsutskottet (ordförande) och adjungerad till samtliga utskott
yasri@muslimerforfred.se

Vice förbundsordförande (Suppleant 1)
Hinda Talal
Utbildningsutskottet (ordförande), arbetsutskottet
hinda@muslimerforfred.se

Förbundskassör
Osman Adem
Ekonomiutskottet (ordförande) Arbetsutskottet
osman@muslimerforfred.se

Förbundssekreterare
Anwahr Athahb
Medlemsutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
anwahr@muslimerforfred.se

Ledamot
Asuman Ünver
Aktivitetsutskottet (ordförande) Medlemsutskottet
asuman@muslimerforfred.se

Ledamot
Yasin Ahmed
Strategiutskottet
yasin@muslimerforfred.se

Ledamot
Faid Issa
Medborgarrättsutskottet
faid@muslimerforfred.se

Ledamot
Lina Ghazzaoui
Utbildningsutskottet
lina@muslimerforfred.se

Ledamot
Ifrah Hassan
Medborgarrättsutskottet (ordförande)
ifrah@muslimerforfred.se

Ledamot
Sammar Abou Harb
Globala utskottet
sammar@muslimerforfred.se

Suppleant 2
Samira Chaib
Globala utskottet (ordförande)
samira@muslimerforfred.se

Ordförande och talesperson 
Anna Waara

Vikarierande samordnare
Yasri Khan

Vice Ordförande 
Lina Ghazzaoui

Kassör och talesperson
Mirza Arnautovic

Sekreterare
Anwahr Athahb

Ledamot
Nesrin Ata

Ledamot
Yasin Ahmed

Ledamot
Habiba Zaib

Ledamot
Zeineb Ahmed

Suppleant 2
Mona Qundos

Följande har avgått från styrelsen
Avgick november 2009, tidigare post kassör: Zahid Qayyum

Ordförande 
Nejat Jaffer

Vice Ordförande
Anna Waara