Regionavdelningar

2021

SMFR har idag fem regionavdelningar: 

  • SMFR Region Stockholm
  • SMFR Region Väst
  • SMFR Region Syd
  • SMFR Region Östergötland
  • SMFR Region Södermanland

Den första regionen startades i Stockholm redan 2010 med ambitionen att starta en struktur bestående av förbund, regioner och en lokalavdelningar. Regionen var tänkt att skapa en plats för att samla ihop dåvarande 3 lokalavdelningar som fanns i Stockholm för samverkan och koordinering. Senare anslöt sig ytterligare 2 lokalavdelningar i SMFR Region Stockholm.

Det dröjde dock 5 år innan nästa region startades med region Sydväst som startades 2015 och då samlades lokalavdelningar från Halmstad, Skåne och Västra Götaland under ett samordningsorgan. Senare  delades det upp till Region Väst när SMFR expanderade i Västra Götaland till 3 egna lokalavdelningar och Region Syd 2016 när 3 lokalavdelningar startades i Skåne. Region Östergötland startades 2017 när 4 lokalavdelningar startades i Östergötland. I slutet av 2018 tillkom SMFR Region Södermanland när lokalavdelningar startades i Flen och Eskilstuna.