Eid al-Adha 2020

Eid al-Adha 2020

Eid Mubarak!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa önskar er alla Eid Mubarak!
All pris och tacksamhet tillhör Allah som har välsignat oss med att få uppleva ännu en Eid.

Årets främsta dag, Arafah-dagen, har precis passerat och idag välkomnar vi Eid al Adha. Denna dag markerar avslutet på den stora pilgrimsfärden (Hajj) där miljontals människor från världens alla hörn normalt samlas. Detta är en ritual som Gud välsignade profeten Abraham (Ibrahim), frid vare med honom, att lägga grunden till. Omständigheterna är dock, som vi alla känner till, väldigt annorlunda i år på grund av covid-19 som har lett oss till att behöva ställa om till en tid av nya omständigheter. Där det blir extra viktigt att visa omtanke och solidaritet.
De nya omständigheterna har lett till att även pilgrimsfärden inte kunnat utföras på samma sätt i år.

Må Allahs förlåtelse och barmhärtighet vara över alla de som lämnat detta jordeliv och må Allah skänka deras nära och kära tålamod och styrka genom denna prövning. Må Allah lyfta denna prövning från oss och öka oss i närhet till Honom, Amin!

Det var under Arafah dagen som Gud testade Ibrahims tillit och tålamod. Detta genom att befalla profeten Ibrahim att ge sig ut i öknen med sin familj och efter en viss tid tog både deras mat och vatten slut. I sökandet efter någon proviant så började Ibrahims fru Hajar att springa mellan två berg, som vi idag kallar för Safa och Marwa. Efter att hon sprungit fram och tillbaka sju gånger välsignade Gud henne med en vattenkälla genom ängeln Gabriel (Jibril). Denna vattenkälla kom att kallas för Zamzam som än idag existerar och som miljontals människor mirakulöst nog dricker från än idag. Precis som Hajar rörde sig mellan dessa två berg sju gånger är detta ett obligatoriskt moment av pilgrimen.

Vi lär oss av historian att dels sätta all vår tillit till Gud, att alltid tro gott om Gud och att ständigt anstränga oss för att göra det bästa.

Må Allah öka oss i kunskap och vägleda oss i våran intention och ansträngning. Må Han låta oss vara bland de som sätter sin fulla tillit till Honom och alltid söker Hans förnöjsamhet. Må Allah skänka oss kärlek till Profeten Mohammed, må Guds frid och välsignelse vara över honom, och låta oss vandra i hans fotspår, Amin.

Må Gud välsigna er Eid och skänka oss alla glädje i detta liv och den största av glädje i det efterkommande livet, Amin!

/Förbundssekreterare
Raja M.Ali