Förbundet

Anmäl dig till SMFRs Vinterläger 2018!

  Anmäl dig till SMFRs vinterläger 24-31 december! SMFR har de 2 senaste åren arrangerat ett vinterläger med lärda från Malaysia och om knappt en månad är det återigen dags – detta år med ett ännu mer spännande innehåll! Vinterlägret kommer innehålla föreläsningar som ökar förståelsen av islamisk världsbild och de andliga aspekterna av tron…
Läs mer

Helgens organisationsläger

I helgen arrangerades årets andra organisationsläger i Jönköping med nuvarande samt tilltänkta förtroendevalda från hela landet! Stor uppslutning till antalet och ett lika stort engagemang från samtliga deltagare under hela helgen. Organisationslägrena kommer nästa år att ersättas av regionskonferenser vilket innebär att det kommer anordnas regionala konferenser i både Helsingborg, Göteborg, Linköping och Stockholm! Därför…
Läs mer

Rabi al-Awwal och Profeten Muhammads ﷺ födelse

Hans namn är Muhammad bin Abdullah och han är det sista sändebudet och den sista profeten. Han föddes i Mekkah den 12 Rabi al-Awwal år 571. Han var faderlös från födseln och blev helt föräldralös medan han fortfarande var ett litet barn. Han är den främsta av skapelser från den mest ädla av ättelinje. Hans…
Läs mer

SMFR på Mänskliga rättighetsdagarna 2018!

SMFRs generalsekreterare Yasri Khan deltog på MR dagarna i Stockholm på panelsamtalet ”Vad betyder religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle?” med Jenny Berglund (prof i religionsdidaktik), Noa Hermele (biträdande direktor Paideia & rektor judiska folkhögskolan) och Peter Lööv Roos (interreligiös koordinator för Svenska kyrkan). Jenny Ehnberg (forskare Svenska kyrkan) modererade. Imorgon kommer generalsekreterare Yasri Khan att…
Läs mer

FS-ledamot Fardous talar om hatbrott på mänskliga rättighetsdagarna!

Se Fardous El-Sakka förbundsstyrelseledamot i SMFR tala på MR-dagarna om hatbrott och presentera SMFRs förslag för att motverka hatbrott. #Mrdagarna

Vill du engagera dig i organisationen?

Assalamo Aleikom, Vi är nu inne i november månad och SMFRs valberedningar och styrelser runtom i landet förbereder sig för årsmöten i januari – med andra ord – vi söker kandidater till styrelseuppdrag. Har du kompetenser att bidra med? Vill du utvecklas och få nya kompetenser inom föreningslivet? Vill du göra gott för Allahs skull…
Läs mer

Kortfilm – Låt oss lära känna varandra och skapa en framtid tillsammans!

Är du trött på all propaganda och skrämsel om människor? Kanske är det dags att ifrågasätta ifall allt verkligen är så dåligt som vissa vill påstå att det är i Sverige? Vill du kämpa för en ljus framtid istället för att leva i rädsla? Vill du ha en framtid där alla kan leva på sitt…
Läs mer

Utlysning! Kanslist på deltid, passar perfekt med studier! Start omgående!

Vill du bidra till en ideell organisation som verkar för ett tryggare samhälle och med en islamisk världsbild? Här erbjuds du en roll med varierande arbetsuppgifter på den snabbt växande fredsorganisationen SMFR på kansliet i Stockholm. Om organisationen Muslimska fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) är en ideell och allmännyttig frivilligorganisation som…
Läs mer

Interreligiöst samtal om antologin Fred i religionens namn!

SMFRs generalsekreterare Yasri Khan deltog i ett interreligiöst samtal om antologin ”Fred i religionens namn” i Uppsala tillsammans med företrädare från olika samfund som arrangerades i samverkan mellan Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda Samtalet leddes av Helene Egnell från centrum för religionsdialog med företrädare från Judiska församlingen i Stockholm, Sveriges kristna råd, Bahai samfundet och det buddhistiska samfundet. Foto: Peter Lööv Roos

Ashura-dagen!

På torsdag (20/9) infaller Ashura-dagen som är en speciell idag i den muslimska kalendern. Det är en dag med stor betydelse och som uppmärksammades av Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom. Ashura-dagen sägs var den dag då profeten Moses, frid vare med honom, och hans folk räddades från förtrycket och förföljelserna av…
Läs mer