Kategori: Gotland

Almedalen 2019

SMFR:s årliga sommarläger på Gotland med ett 20-tal deltagare från runt om i landet. Det blev både intern utbildning i bl a islamisk världsbild, fiqh och psykologi, såväl som besök inne i Almedalen på olika seminarier och föreläsningar. Ett par SMFR:are deltog även på bl a panelsamtal däribland generalsektretarare Yasri Khan och   lokalavdelningsordförande Kamila Abdullah.

Almedalen 2019

Assalamo Aleikom och fredliga hälsningar, Under Almedalsveckan på Gotland den 29 juni till den 7 juli arrangerade SMFR sommarläger med 20 förtroendevalda från olika delar av Sverige. Under lägret hölls utbildning i islamisk världsbild, ledarskap och psykologi och grundläggande rättslära [Fiqh] för rening och bön av förbundsordförande Amir Dabboussi och generalsekreterare Yasri Khan. Samtidigt som…
Läs mer

Religionsdialog – varför är det viktigare än någonsin i Sverige?

Seminarium med generalsekreterare Yasri Khan i panel om hur viktigt det är med religionsdialog pågår just nu. Frågor som tas upp är hur synlig religion är i ett uttalat sekulärt samhälle? Hur framställs religion i den offentliga debatten? Hur motverkas fördomar och intolerans? Vad kan samhället i stort lära av den religionsdialog som förs? Även…
Läs mer

Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst

Kamila Abdullah från SMFR Region Väst och Yasri Khan med i panel just nu under Almedalsveckan! Titeln för seminariet är ”Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst” som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Sensus. Kamila inleder rundan och ger sina perspektiv på…
Läs mer

Mingel för troende aktivister

Från gårdagens späckade dag med Seminarier som vi varit med och arrangerat eller representerat på. Nofa Malla-Mohammed och Linah Gillman från Region Stockholm presenterar med samarbetspartners och representanter från Svenska Kyrkans Unga, ACT Svenska Kyrkan och Sensus minglet för troende aktivister som de har ansvarat föt att anordna under Almedalsveckan. Ett givande och trevligt mingel…
Läs mer

Stockholm: Själslig, psykisk och fysisk hälsa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Äntligen kan vi presentera SMFR Region Stockholms konferens: Själslig, psykisk och fysisk hälsa – Den hälsosamma vägen till paradiset! Konferensen kommer fokusera på olika aspekter av hälsa där deltagarna kommer få chansen att få höra flera perspektiv och personliga insikter kring hälsa både från ett teologiskt kunskapsperspektiv, fysiskt hälsoperspektiv såväl som personliga…
Läs mer