Ordförandelägret 1-3 november

Ordförandelägret 1-3 november

I helgen (1-3 november) anordnades årets andra ordförandeläger vilket för första gången ägde rum i Flen! Fokus och det som genomsyrade hela helgen var hur man ska kunna ha ett både roligt och hållbart ordförandeskap. För detta behövs en förståelse av hur man bygger relationer och inkluderar andra i en styrelse samtidigt som man arbetar mot ett mål där man också kan fördela uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Gällande att kunna arbeta mot mål så presenterades även ett utkast till det nya Visionsprogrammet som kommer att gälla 2020-2023. SMFR jobbar långsiktigt utifrån en 40-årsplan som också är nedbruten i bl a ett fyraårigt visionsprogram. Utifrån Visionsprogrammet arbetar regionerna (5 till antalet) och lokalavdelningarna (27 st) i sin tur med verksamhetsplaner – vilket det också blev en genomgång samt påbörjad planering av under helgen – som ligger till grund för vilka utbildningar, aktiviteter med mera som ska arrangeras runt om i landet under det kommande året.

Det blev som alltid en kombination av teori, praktik och reflektion som varvades under helgen. Dagarna inleddes med tidiga mornar med nattbön följt av gryningsbön samt gudsåminnelse med dagar fyllda av kunskap och många praktiska verktyg för att med Guds vilja uppnå ett bättre ordförandeskap och avslutades på kvällen i gott sällskap och intellektuella samtal.

För att kunna göra sann nytta jobbar SMFR med att försöka bygga en kunskapskultur som genomsyrar hela organisationens arbete i alla led. En kunskapskultur med möjlighet till personlig utveckling genom en Gudscentrerad världsbild och med ansvarstagande i både teori och praktik, med både utbildning, övningar och arbete i organisationen. Detta sker genom både genom arbetet i styrelser, arrangerande av aktiviteter, att vara en del av processer såsom khidma-systemet med mera – samt reflektion där man får möjlighet att reflektera över sina egna premisser, känslor, tankar och beteenden och jobba vidare med sig själv genom stöd och coachning.

Må Gud låta oss införliva ett gott ledarskap med Profeten Muhammad ﷺ som främsta förebild och låta vår kunskap vara till nytta för både oss själva och för andra, med djupare visdom om hur vi sätter våra avsikter, vilka ansträngningar vi gör samtidigt som vi vänder oss till Gud för att få vara bland dem som Han väljer ut i att åstadkomma denna nytta sökandes Hans belöning och förnöjsamhet, Ameen!