Projekt

Uppdateras

Uppdateras

2017

Interkulturell Mötesplats för Unga år 6

Om Interkulturell Mötesplats för Unga år 6

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har varit en av de startande organsiationerna för projektet interkulturell Mötesplats som är på år 6. Under denna period så har över 20 personer från SMFR deltagit.
 
Projektet riktar sig till unga som är intresserad av olika religioner, civilkurage, konflikthantering, självkännedom, identitet, härskartekniker och konflikthantering. Tillsammans med andra deltagare kommer ges djupare kunskap samt verktyg för att bli en aktiv förändringsagent i samhället.
 
Sigtunastiftelsen tillsammans med SMFR andra religiösa och/eller kulturella organisationer arrangerar utbildningen under temat ”Hur kan vi leva tillsammans?”. Utbildning är uppdelad i två helger och har hittills genomförts i åtta omgångar med senaste avslut våren 2017.
 

Organisationer som har varit en del av satsningen

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
 • Judiska Församlingen i Stockholm
 • Equmenia
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Sveriges Unga Katoliker
 • Sveriges Unga Muslimer
 • Guds Hus i Fisksätra
 • Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 

Citat från tidigare deltagare:

 • ”Jag har känt mig respekterad för den jag är. Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och minska barriärerna mellan olika grupper.”
 • ”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan leva och jobba tillsammans!”
 • ”Jag är säker på att ni kommer att ha lika kul som vi hade. Mitt råd för er är att slappna av och vara er själva. Det är inte många platser ni kan göra det men jag garanterar att Sigtunastiftelsen är en av dessa platser.”
Status
Pågående

2016

Vinterläger

Idén om att ha ett årligt vinterläger har länge formulerats av generalsekreterare Yasri Khan. Målet var att ha en intellektuell plattform för att fördjupa sig religiöst på akademiskt vis.

Möjligheten att göra det kom 2016 och det första vinterlägret hölls – SMFRs Wise wintercamp i samverkan med institutionen CASIS (Malayisan Technology university).

Projektet kunde ta fart genom arbetet mot våldsbejakande extremism där vinterlägret skulle kunna bli en del av att öka förståelse för olika världsbilder med professorer och doktorer inom filosofi och islam.

Beväpnad med kunskap

Vi projektet så har SMFR verkat för att öka muslimska ungdomars immunitet mot en våldsbejakande ideologier genom att erbjuda möjlighet till att få en grund inom akademisk islamisk metodologi och logisk konsekvens och slutledning. Att prata om mänskliga rättigheter, demokrati och om alla människors lika värde. Om tolerans, meningsskiljaktigheter och vikten av skaffa sig en legitim form av makt för att kunna skapa hållbar och meningsfull förändring.

Vi ser behovet av att utveckla tydligt kursmaterial och utbildningsläger för att ?beväpna? fler unga muslimer i förorten med verktyg, tankestrukturer, världsbilder som de kan använda för att med starkare glöd inte bara ska vara immuna, men aktivt kunna bemöta subversiva tankar och ideologier med kunskap och självförtroende på ett sätt som tilltalar sin omgivning.

Av den anledningen söker vi detta projekt för att testa vår idé om ett vinterläger med lärda akademiker och professorer inom Islam från Malaysia som utbildar inom islamisk som ska utbilda personer i Sverige, men som också kommer hjälpa oss att ta fram skrifter inom ?islam och mänskliga rättigheter? som vi gjort med ?islam och demokrati?, utveckla vårt fredsteologiska dokument vidare med mer teologiska texter om meningsskiljaktigheter, tolerans, religionsfrihet, alla människors värde, respekt för lagar, osv såväl som hålla i kurser och ta fram kursmaterial för att jobba med de frågor som lyfts upp.

Vår ambition är att bygga en stark rörelse med kunskaper, värderingar och en gemensam världsbild som är djupt förankrad och som skapar utrymme för unga att ta avstånd ifrån våld som legitimt verktyg för förändring och aktivt söka sig till konstruktiva sammanhang inom demokratiska ramar med en tolerant attityd för olikheter för att verka för förändring utan att behöva känna krav på assimilering av sin identitet. Denna rörelse som består av individer utspridda över hela landet ska kunna organisera sig, samla andra och sprida vidare kunskaper och förebygga att våldsbejakande grupper att vinna mark, med självförtroende och med tillgång till organiserat stöd och legitima kunskapskällor.

Projektet bygger vidare på tidigare landvinningar SMFR har gjort och utnyttjar dessa för att kunna ta nästa steg samt utnyttjar den organisatoriska struktur som SMFR byggt upp för att skapa så mycket synergier som möjligt för att med begränsade projektmedel ändå kunna uppnå långsiktiga resultat.

Projektet är pågående och avslutats 2018

Finansieras av MUCF

Interkulturell Mötesplats för Unga år 5

Om Interkulturell Mötesplats för Unga år 5

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har varit en av de startande organsiationerna för projektet interkulturell Mötesplats som är på år 5. Under denna period så har över 20 personer från SMFR deltagit.
 
Projektet riktar sig till unga som är intresserad av olika religioner, civilkurage, konflikthantering, självkännedom, identitet, härskartekniker och konflikthantering. Tillsammans med andra deltagare kommer ges djupare kunskap samt verktyg för att bli en aktiv förändringsagent i samhället.
 
Sigtunastiftelsen tillsammans med SMFR andra religiösa och/eller kulturella organisationer arrangerar utbildningen under temat ”Hur kan vi leva tillsammans?”. Utbildning är uppdelad i två helger och har hittills genomförts i sju omgångar med senaste avslut våren 2016.
 

Organisationer som har varit en del av satsningen

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
 • Judiska Församlingen i Stockholm
 • Equmenia
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Sveriges Unga Katoliker
 • Sveriges Unga Muslimer
 • Guds Hus i Fisksätra
 • Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 

Citat från tidigare deltagare:

 • ”Jag har känt mig respekterad för den jag är. Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och minska barriärerna mellan olika grupper.”
 • ”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan leva och jobba tillsammans!”
 • ”Jag är säker på att ni kommer att ha lika kul som vi hade. Mitt råd för er är att slappna av och vara er själva. Det är inte många platser ni kan göra det men jag garanterar att Sigtunastiftelsen är en av dessa platser.”
Status
Pågående

2015

Interkulturell Mötesplats för Unga år 4

Om Interkulturell Mötesplats för Unga år 4

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har varit en av de startande organsiationerna för projektet interkulturell Mötesplats som är på år 4. Under denna period så har över 15 personer från SMFR deltagit.
 
Projektet riktar sig till unga som är intresserad av olika religioner, civilkurage, konflikthantering, självkännedom, identitet, härskartekniker och konflikthantering. Tillsammans med andra deltagare kommer ges djupare kunskap samt verktyg för att bli en aktiv förändringsagent i samhället.
 
Sigtunastiftelsen tillsammans med SMFR andra religiösa och/eller kulturella organisationer arrangerar utbildningen under temat ”Hur kan vi leva tillsammans?”. Utbildning är uppdelad i två helger och har hittills genomförts i sex omgångar med senaste avslut våren 2015.
 

Organisationer som har varit en del av satsningen

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
 • Judiska Församlingen i Stockholm
 • Equmenia
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Sveriges Unga Katoliker
 • Sveriges Unga Muslimer
 • Guds Hus i Fisksätra
 • Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 

Citat från tidigare deltagare:

 • ”Jag har känt mig respekterad för den jag är. Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och minska barriärerna mellan olika grupper.”
 • ”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan leva och jobba tillsammans!”
 • ”Jag är säker på att ni kommer att ha lika kul som vi hade. Mitt råd för er är att slappna av och vara er själva. Det är inte många platser ni kan göra det men jag garanterar att Sigtunastiftelsen är en av dessa platser.”
Status
Pågående

Projekt om Stödjour för unga och psykisk ohälsa

Projektet handlade om att ta fram information och material om att kunna ta samtal med människor som mår dåligt och kunna lyssna och stötta. Under en period så startades en telefonjour dit folk kunde ringa in.

Utbildningsmaterial togs fram och personer utbildades inom ämnet vilket sporrat ett ökat intresse inom SMFR för psykisk ohälsa och vikten av att jobba vidare med frågorna. Flera delar av resultaten som tagits fram har integrerats mer inom SMFRs ordinarie verksamhet. Ambition att jobba vidare med detta har också ökat då vi ser att efterfrågan är stor. Enkätundersökningar och informella samtal har visat på att detta är ett ämne som är viktig att jobba djupare kring.

Avslutat 2016

Finansierat av socialstyrelsen.

2014

Interkulturell Mötesplats för Unga år 3

Om Interkulturell Mötesplats för Unga år 3

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har varit en av de startande organsiationerna för projektet interkulturell Mötesplats som är på år 3. Under denna period så har över 12 personer från SMFR deltagit.
 
Projektet riktar sig till unga som är intresserad av olika religioner, civilkurage, konflikthantering, självkännedom, identitet, härskartekniker och konflikthantering. Tillsammans med andra deltagare kommer ges djupare kunskap samt verktyg för att bli en aktiv förändringsagent i samhället.
 
Sigtunastiftelsen tillsammans med SMFR andra religiösa och/eller kulturella organisationer arrangerar utbildningen under temat ”Hur kan vi leva tillsammans?”. Utbildning är uppdelad i två helger och har hittills genomförts i fyra omgångar med senaste avslut våren 2014.
 

Organisationer som har varit en del av satsningen

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
 • Judiska Församlingen i Stockholm
 • Equmenia
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Sveriges Unga Katoliker
 • Sveriges Unga Muslimer
 • Guds Hus i Fisksätra
 • Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 

Citat från tidigare deltagare:

 • ”Jag har känt mig respekterad för den jag är. Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och minska barriärerna mellan olika grupper.”
 • ”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan leva och jobba tillsammans!”
 • ”Jag är säker på att ni kommer att ha lika kul som vi hade. Mitt råd för er är att slappna av och vara er själva. Det är inte många platser ni kan göra det men jag garanterar att Sigtunastiftelsen är en av dessa platser.”
Status
Pågående

Antirasistiskt & Islamofobiskt Självförsvar

Förbundsordförande Yasri Khan har tagit initiativ till att påbörja ett projekt för att bygga upp ett material för att jobba med rasism och islamofobi med islaimsk världsbild som ska kunna användas på SMFR utbildningar och som kan distribuera verktyg och övningar som ska kunna användas.

Många påstår att människoblivandet började med språkutvecklingen. Men om man slirar på orden, fyller vedertagna begrepp eller symboler med tvetydiga innebörder, kan det leda till förvrängda verklighetsbeskrivningar. Och när dessa begrepp används och förstås i sin nya betydelse, tas de snart för faktum. Därför är det nödvändigt att vara uppmärksam på hur samtiden men även historiska skeenden beskrivs.

Sprider du utan att tänka på det islamofobisk begrepp och tankegods? Har du tänkt efter hur du pratar om dig själv eller om muslimer och vilka ord du har att beskriva muslimer på?

Hur kan man stoppa sin egna reproduktion av islamofobiskt tankegods paketerade i vardagligt använda ord?
Hur kan man effektivt möta islamofobi och vilka steg bör man ta?
Hur kan du använda humor för att bemöta olika former av kränkningar?
Hur kan du hantera diskriminering i olika maktstrukturer?

Vilka steg kan jag ta för att skapa förändring?
Hur kan jag jobba mot islamofobi med en förankring i islamisk världsbild?

Fredsdagarna 2016 – 24 sept i Stockholm

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa bjuder in till Fredsdagarna 2014 som anordnas i samverkan med Sensus studieförbund och Gryningeskolan den 6 september på IOGT-NTOs lokal Godtemplargården i Älvsjö.

Förbundsordförande Yasri Khan hade en vision om att arrangera en årlig konferens som en plattform för SMFR för att kunna samla förtroendevalda från hela landet och samtidigt vara öppen för allmänheten för diskutera och samas kring angelägna frågor.

Fredsdagarna är är tänkt att vara SMFRs årliga konferens som initieras i år och kommer att fortsätta att utveckla en plattform för att engagera och inspirera inom freds- och säkerhetspolitiskt arbete bland Svenska muslimer. Dagen ämnar att väcka politiskt medvetenhet liksom erbjuda verktyg för att på längre sikt engagera och mobilisera svenska muslimer att positivt påverka situationen som många av världens muslimer befinner sig i runtom i världen.

Status avslutad

2015

Fredsdagarna hålls nu årligen och är en del av SMFR verksamhetshjul.

Projektledning & ledarskap HT14

Den 14 september 2014 startade SMFR en folkhögskolekurs på halvtid i Stockholm inom projektledning och ledarskap med inriktning mot det muslimska civilsamhället i samverkan med Härnösands folkhögskola.
 
Mål 
Kursen har som syfte att utveckla ett professionellt ledarskap med stora kunskaper om den muslimska civila sektorn. Utbildningen lämpar sig för personer som har eller funderar på att ta uppdrag inom det muslimska civilsamhället eller aspirerar på att jobba där eller jobba mot det muslimska civilsamhället. Kursen är även lämplig för dem som enbart söker allmänna kunskaper inom ledarskap och projektledning på organisationsnivå. Kursen kommer att gå igenom och ge verktyg för att förstå, bygga upp och förstärka en effektiv organisationskultur, organisationsstruktur samt projektledning.
 
Syfte
Det muslimska civilsamhället har ett behov av att professionalisera sig ytterligare för att kunna motverka islamofobi och antimuslimism liksom andra former av rasism och diskriminering. Syftet är även att bidra till ett professionellt, strategiskt och fokuserat arbete inom det muslimska civilsamhället som ska ses som en viktigt och självklar del till övriga civilsamhället. Kursen syftar till att bidra till snabbare integrationsprocess där en muslimsk identitet ska ses som en självklar del av att vara svensk. Kursen ska förutom att ge kunskaper i ledarskap och projektledning skapa förståelse för det muslimska civilsamhällets utmaningar och historia.

Iman-projektet

IMAN-projektet genomförs på EU nivå med åtta samarbetspartners från olika EU-länder och arbetar med att monitorera, rapportera och bekämpa islamofobi. Det är ett samarbete mellan olika organisationer i Europa och inför det samarbetet hålls även utbildningar inom Islamofobi riktat mot olika aktörer som berörs av frågorna. SMFR är samarbetspartner för Sverige.

Status

Avsutat 2014

Finansierat av EU

2013

Interkulturell Mötesplats för Unga år 2

Om Interkulturell Mötesplats för Unga år 2

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har varit en av de startande organsiationerna för projektet interkulturell Mötesplats som är på år 6. Under denna period så har över 15 personer från SMFR deltagit.
 
Projektet riktar sig till unga som är intresserad av olika religioner, civilkurage, konflikthantering, självkännedom, identitet, härskartekniker och konflikthantering. Tillsammans med andra deltagare kommer ges djupare kunskap samt verktyg för att bli en aktiv förändringsagent i samhället.
 
Sigtunastiftelsen tillsammans med SMFR andra religiösa och/eller kulturella organisationer arrangerar utbildningen under temat ”Hur kan vi leva tillsammans?”. Utbildning är uppdelad i två helger och har hittills genomförts i 2 omgångar med senaste avslut hösten 2013.
 

Organisationer som har varit en del av satsningen

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
 • Judiska Församlingen i Stockholm
 • Equmenia
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Sveriges Unga Katoliker
 • Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 

Citat från tidigare deltagare:

 • ”Jag har känt mig respekterad för den jag är. Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och minska barriärerna mellan olika grupper.”
 • ”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan leva och jobba tillsammans!”
 • ”Jag är säker på att ni kommer att ha lika kul som vi hade. Mitt råd för er är att slappna av och vara er själva. Det är inte många platser ni kan göra det men jag garanterar att Sigtunastiftelsen är en av dessa platser.”
Status
Pågående

Värdebaserat Ledarskap år 3

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet. Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Diplomutdelning

I april delade Kung Carl XVI Gustav ut diplom till alla de som slutfört en Värdebaserat ledarskaps-utbildning, både deltagare och ledare.

Om mentorprogrammet

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra.


År 2 av utbildningen gick följande ledare och medlemmar utbildningen via SMFR:

 • Sara Younes
 • Redwan Jaffer
 • Sayan Abdulrahman
 • Marouan Hashous
 • Usama Mustafa-Kamil
 • Youssef Boularbah
 • Nadia Sultana
 • Saini Benabdullatek
 • Shaimaa Abdelhady

Av utbildarna ingick ingick följande från SMFR:

 • Yasri Khan
 • Aya Zemzem Mohammed

Utbildningen finansieras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Status
Avslutades 2014

Ramadanbord

Ramadanbord genomfördes med ett solidariskt politisk tema för påverkan och informationsspridning om situationen i Östturkisan och Bangladesh. Ramadanbordet genomfördes i samarbete med Uiguriska utbildningsföreningen, Young Muslims Initiative och Sensus studieförbund.

Projektledning & ledarskap HT13 – folkhögskolekurs

Den 14 september 2013 startade SMFR en folkhögskolekurs på halvtid i Stockholm inom projektledning och ledarskap med inriktning mot det muslimska civilsamhället i samverkan med Härnösands folkhögskola.
 
Mål 
Kursen har som syfte att utveckla ett professionellt ledarskap med stora kunskaper om den muslimska civila sektorn. Utbildningen lämpar sig för personer som har eller funderar på att ta uppdrag inom det muslimska civilsamhället eller aspirerar på att jobba där eller jobba mot det muslimska civilsamhället. Kursen är även lämplig för dem som enbart söker allmänna kunskaper inom ledarskap och projektledning på organisationsnivå. Kursen kommer att gå igenom och ge verktyg för att förstå, bygga upp och förstärka en effektiv organisationskultur, organisationsstruktur samt projektledning.
 
Syfte
Det muslimska civilsamhället har ett behov av att professionalisera sig ytterligare för att kunna motverka islamofobi och antimuslimism liksom andra former av rasism och diskriminering. Syftet är även att bidra till ett professionellt, strategiskt och fokuserat arbete inom det muslimska civilsamhället som ska ses som en viktigt och självklar del till övriga civilsamhället. Kursen syftar till att bidra till snabbare integrationsprocess där en muslimsk identitet ska ses som en självklar del av att vara svensk. Kursen ska förutom att ge kunskaper i ledarskap och projektledning skapa förståelse för det muslimska civilsamhällets utmaningar och historia.

Ordförandeläger

SMFR har anordnat ett ordförandeläger för lokalavdelningsordförande från hela landet i Nyköping. Målet med lägret är att dela med sig av gemensamma utmaningar och få med sig kunskap från varandra. Även PR-kurser, framtidsinformation, islamkunskap samt SMFR historia erbjöds till deltagarna.

SMFRs lokalavdelningsordföranden ingår i ett ordföranderåd som tar fram underlag för gräsrotsarbete och beslutar om gemensamma kampanjer. Ordföranderådet träffas minst fyra gånger per år och ingår som en del av förtroendeuppdraget som ordförande för en lokalavdelning. Ordförandelägret är en form av kick-off för att ordförande från olika delar av landet och förbundsstyrelsens ska få lära känna varandra bättre.
 

Initiativet togs av förbundsordförande Yasri Khan som varit drivande i att bygga upp och stärka relationerna såväl som förstärka och förankra den lokala, regional och nationella inkluderingen i att gemensamt ta ansvar för SMFR och ta gemensamma beslut för dess framtid.

Målet med ordförandelägrena var att det skulle bli återkommande del av SMFRs verksamhet vilket det blivit sedan starten 2013. Ett fortsatt mål är att bygga upp gemensamma sommarläger, vinterläger och konferenser i framtiden på nationell nivå.

Status
Avslutad 2014

SBSS år 2 – Sverigeturné

Storebror och Storasyster, SBSS, är ett projekt som syftar till att stärka personer som kan agera förebilder och erbjuda dem verktyg för att stärka sin omgivning. Vi vill bygga relationer mellan ”så kallade” storasyskon och småsyskon som ska ingå en slags relation med varandra för att småsyskonen ska bli stärkta av de äldre syskonen. Tanken är att dessa personer ska finnas tillgängliga mer vardagligt och kunna bryta strukturer som finns i olika miljöer och få verktyg för att motverka individers involvering i destruktiva miljöer.

År 2 så har projektet spridits sig till att utbildas i Umeå, Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Borlänge, Uppsala och Linköping.

År 2 har nu avslutats och materialet har sparats. SBSS modulerna har nu blivit en del av SMFRs reguljära ledarskapsutbildningsverksamhet där flera personer idag utbildar.

Förbundsordförande Yasri Khan uttryckte en vilja att bygga upp en ledarskaps akademi vid namn SMFR-akademin i syfte att förstärka, utveckla och skapa regelbunden kapacitet att hålla i utbildningar, utbilda utbildare och utveckla material med utgångspunkt i upplevelsebaserade ledarskapsutbildningar med rötter i evidensbaserad teori, islamisk världsbild och reflektion.

Status
Avslutades 2014

2012

Interkulturell Mötesplats för Unga år 1

Om Interkulturell Mötesplats för Unga år 1

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har varit en av de startande organsiationerna för projektet interkulturell Mötesplats. Under denna period så har över 6 personer från SMFR deltagit.
 
Projektet riktar sig till unga som är intresserad av olika religioner, civilkurage, konflikthantering, självkännedom, identitet, härskartekniker och konflikthantering. Tillsammans med andra deltagare kommer ges djupare kunskap samt verktyg för att bli en aktiv förändringsagent i samhället.
 
Sigtunastiftelsen tillsammans med SMFR andra religiösa och/eller kulturella organisationer arrangerar utbildningen under temat ”Hur kan vi leva tillsammans?”. Utbildning är uppdelad i två helger och har hittills genomförts i två omgångar med senaste avslut hösten 2012.
 

Organisationer som har varit en del av satsningen

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
 • Judiska Församlingen i Stockholm
 • Equmenia
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Sveriges Unga Katoliker
 • Sveriges Unga Muslimer
 • Guds Hus i Fisksätra
 • Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 

Citat från tidigare deltagare:

 • ”Jag har känt mig respekterad för den jag är. Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och minska barriärerna mellan olika grupper.”
 • ”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan leva och jobba tillsammans!”
 • ”Jag är säker på att ni kommer att ha lika kul som vi hade. Mitt råd för er är att slappna av och vara er själva. Det är inte många platser ni kan göra det men jag garanterar att Sigtunastiftelsen är en av dessa platser.”
Status
Pågående

Ramdanbord

Finansiering: Egen, i samarbete med: ABF, Sensus, Kista folkhögskola, IFE, YMI, Kvinna till kvinna Ramadan Revolution – Kista träff Ramadanbord Sensus tema Mellanöstern/Nordafrika Ramadanbord Sensus tema Europa Ramadanbord Sensus tema Afrika Ramadanbord i ABF Vårby Gård tema Asien.

Salaams Vänner år 2

Salaams vänner är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa  (SMFR) och Kristna Freds (KrF).

Hur bygger man fred? En fred som är mycket mer än frånvaron av krig? En fred som ser ett samhälles religiösa mångfald som en möjlighet snarare än ett hot? Vi i Salaams vänner (Fredens vänner) tror på freden. Vi tror att freden är en ledstjärna inom våra olika religiösa traditioner och att när vi möts i samtal och handling blir freden synlig.

Salaams vänner är ett unikt samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Med samarbetet vill vi lyfta fram det budskap om fred som finns i både den kristna och den muslimska tradiditonen så att våra olika religioner kan bli en grund för fredbygge, snarare än konflikt.

Sverige kallas ofta för det mest sekulära landet i världen.  Trots detta är religion en stark drivkraft för många människor här och dagens Sverige är präglat av en religiös och kulturell mångfald. Men många är skeptiska till religiös tro och ser religion som roten till många av de krig och konflikter som härjar i världen.

I samarbetet Salaams Vänner har vi utbildat över 40 unga personer till workshopledare i religionsdialog och konflikthantering.  Dessa ungdomar har sedan 2011 bland annat hållit workshops i skolor och på fritidsgårdar i landet i Riksdagen och på Almedalen. SMFR och Kristnafredsrörelsen har också ordnat ett gemensamt påskbord.


Salaams Vänner står på tre ben:

Fredsbygge

Salaams Vänner tror på varje individs förmåga att vara en del i ett större sammanhang och bidra till fred i vår omgivning och världen.

Dialog

Salaams Vänner vill utmana uppdelning mellan ”vi” och ”dom” som ofta finns mellan personer med olika religiös uppfattning eller utan religion. Genom att diskutera med varandra om olika religioners fredsbudskap, om människors lika värde och om tolerans för olikheter suddas denna uppdelning ut. Samtalen tar sin utgångspunkt i människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv.

Civilkurage

Salaams Vänner vill ge redskap för hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer.  Genom att lära sig praktiskt ickevåld tror vi att man kan bryta med inlärda mönster av konflikthantering och lära in nya, mer konstruktiva, beteenden. Genom att lära ut ickevåldstekniker vill Salaams Vänner hjälpa ungdomar att stärka sitt civilkurage.


Bjud in Salaams Vänner

Salaams Vänner har diplomerat workshopledare som besöker skolor och föreningar för att hålla workshops i religionsdialog och konflikthantering.

”Själva materialet ni arbetade med i workshopen var mycket väl framtaget och det fanns en förenande tanke bakom att vi har mer gemensamt med våra medmänniskor än vad vi tror, likheterna är fler än skillnaderna utan att man förstår det. Fördomar bygger på okunskap. Alla elevgrupperna har samtalat med mig efter Ert besök och uttryckt sitt gillande och även sagt vi vill ha mer sånt här.” – Marie Ahlgren Andersson, lärare på Lövstagymnasiet Gotland

Själva projektet Salaams vänner är nu avslutat men de utbildade workshopledarna fortsätter att åka runt på skolor och i föreningar för att hålla workshops. För mer information om Salaams vänner, kontakta Kristna Fredsrörelsen på salamsvanner@gmail.com

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden

Storebror och Storasyster, år 1

Storebror och Storasyster, SBSS, är ett projekt som syftar till att stärka personer som kan agera förebilder och erbjuda dem verktyg för att stärka sin omgivning. Vi vill bygga relationer mellan ”så kallade” storasyskon och småsyskon som ska ingå en slags relation med varandra för att småsyskonen ska bli stärkta av de äldre syskonen. Tanken är att dessa personer ska finnas tillgängliga mer vardagligt och kunna bryta strukturer som finns i olika miljöer och få verktyg för att motverka individers involvering i destruktiva miljöer.

Utbildningen består av flera delar; 3 kurshelger, praktik, hemuppgifter både enskilt och i grupp. Du kommer även få möjlighet att stärka ditt personliga ledarskap och få coachingverktyg. Så hjälp oss att hjälpa dig att frigöra din potential som storebror eller storasyster!

År 1 har nu avslutats, men håll utkik efter år 2 då fler utbildningar kommer lanseras.

Status
Avslutades 2013

2011

Värdebaserat ledarskap år 2

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet. Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Diplomutdelning

I april delade Kung Carl XVI Gustav ut diplom till alla de som slutfört en Värdebaserat ledarskaps-utbildning, både deltagare och ledare.

Om mentorprogrammet

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra.


År 2 av utbildningen gick följande ledare och medlemmar utbildningen via SMFR:

 • Nofa Malla-Mohammed
 • Alladin El-Shubaki
 • Larvina Amin
 • Zuraiya Longdewa
 • Khadija Saleh
 • Akram Taj
 • Boudour Al Hashmi
 • Merima Gigovic
 • Aya Zemzem Mohammed

Av utbildarna ingick ingick följande från SMFR:

 • Yasri Khan
 • Hinda Talal

Utbildningen finansieras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Status
Avslutades 2012

One Sweden

Om One Sweden

One Sweden är ett nätverk av svenska organisationer med det gemensamma målet att ta tillvara på och utveckla kraften och potentialen hos unga och att skapa möten och dialog mellan olika samhällsgrupper, för ett mer demokratiskt, inkluderande och ekonomiskt framgångsrikt Sverige.

Vårt samhälle står idag inför en rad kriser. Inte bara en allvarlig ekonomisk kris, utan även en klimatkris, en energikris, en global livsmedelskris och kriser i frågor om migration och misstro mellan människor på grund av religion och kultur. Samhällsklimat blir hårdare. Mångfald och allas lika rätt till innanförskap ifrågasätts. Behovet av politisk, ekonomisk och kulturell inkludering har blivit än mer akut. Det civila samhället kan och bör användas för att hitta lösningar!

One Sweden är en plattform för människor i civila samhället som genom möten och dialog vill jobba för en hållbar social och ekonomisk framgång i Sverige. Vi är övertygade om att alla behöver få och kunna vara med för att vi ska kunna lösa civilisationens kriser.

One Sweden består idag av ett nätverk som jobbar för dialog och möten. Under 2013 hålls en projektutbildning för unga och en knytkonferens. One Sweden vill bidra till skapande av positiva identiteter hos människor och vill vara en plattform för samhällsengagemang.

Initiativet till One Sweden togs av Kista folkhögskola men har nu lämnats över till en styrgrupp bestående av Kista Folkhögskola, Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället, Svenska Muslimer för Fred och RättvisaSensus StudieförbundSeglora smedjaUngdom mot rasism och Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden.

One Sweden består av skilda röster med olika politiska och religiösa intressen, men vi står enade inför One Swedens målsättningar: ett inkluderande, demokratiskt och framgångsrikt Sverige.

Status
Avslutades 2013

Ramdanbord

Finansiering: Egen, insamling Ramadanbord i Sensus Ramadanbord i riksdagen Samarbete: Sveriges riksdag, Salaams Vänner, Kristna Fredsrörelsen, Sensus

Pakistangala

SMFR arrangerade tre galor i Stockholm, Göteborg och Malmö och samlade drygt 60 000kr. Pengarna har efter avtal med Islamic relief skickas till Islamic Relief. Formulerat i avtalet är att SMFR har rätt till en rapport om hur pengarna används av Islamic relief för att underlätta situationen i Pakistan.

 
Status
Avslutad 2011

Salaams Vänner år 1

Salaams vänner är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa  (SMFR) och Kristna Freds (KrF).

Hur bygger man fred? En fred som är mycket mer än frånvaron av krig? En fred som ser ett samhälles religiösa mångfald som en möjlighet snarare än ett hot? Vi i Salaams vänner (Fredens vänner) tror på freden. Vi tror att freden är en ledstjärna inom våra olika religiösa traditioner och att när vi möts i samtal och handling blir freden synlig.

Salaams vänner är ett unikt samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Med samarbetet vill vi lyfta fram det budskap om fred som finns i både den kristna och den muslimska tradiditonen så att våra olika religioner kan bli en grund för fredbygge, snarare än konflikt.

Sverige kallas ofta för det mest sekulära landet i världen.  Trots detta är religion en stark drivkraft för många människor här och dagens Sverige är präglat av en religiös och kulturell mångfald. Men många är skeptiska till religiös tro och ser religion som roten till många av de krig och konflikter som härjar i världen.

I samarbetet Salaams Vänner har vi utbildat unga till att bli workshopledare, åkt ut till skolor och haft ramadanbord i riksdagen tillsammans med Kristna Fredsrörelsen.


Salaams Vänner står på tre ben:

Fredsbygge

Salaams Vänner tror på varje individs förmåga att vara en del i ett större sammanhang och bidra till fred i vår omgivning och världen.

Dialog

Salaams Vänner vill utmana uppdelning mellan ”vi” och ”dom” som ofta finns mellan personer med olika religiös uppfattning eller utan religion. Genom att diskutera med varandra om olika religioners fredsbudskap, om människors lika värde och om tolerans för olikheter suddas denna uppdelning ut. Samtalen tar sin utgångspunkt i människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv.

Civilkurage

Salaams Vänner vill ge redskap för hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer.  Genom att lära sig praktiskt ickevåld tror vi att man kan bryta med inlärda mönster av konflikthantering och lära in nya, mer konstruktiva, beteenden. Genom att lära ut ickevåldstekniker vill Salaams Vänner hjälpa ungdomar att stärka sitt civilkurage.


Bjud in Salaams Vänner

Salaams Vänner har diplomerat workshopledare som besöker skolor och föreningar för att hålla workshops i religionsdialog och konflikthantering.

”Själva materialet ni arbetade med i workshopen var mycket väl framtaget och det fanns en förenande tanke bakom att vi har mer gemensamt med våra medmänniskor än vad vi tror, likheterna är fler än skillnaderna utan att man förstår det. Fördomar bygger på okunskap. Alla elevgrupperna har samtalat med mig efter Ert besök och uttryckt sitt gillande och även sagt vi vill ha mer sånt här.” – Marie Ahlgren Andersson, lärare på Lövstagymnasiet Gotland

Själva projektet Salaams vänner är nu avslutat men de utbildade workshopledarna fortsätter att åka runt på skolor och i föreningar för att hålla workshops. För mer information om Salaams vänner, kontakta Kristna Fredsrörelsen på salamsvanner@gmail.com

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden

Great debaters

Drömmer du om att bli en storslagen talare? Vill du bli en bättre debattör? Vill du stärka ditt kritiska tänkande och lära dig mer om mänskliga rättigheter?
 
Ta chansen och var med i något som kan bli Sveriges största debattävling för gymnasieelever i Stockholm och Malmö! I finalen kommer vinnarteamet från respektive stad möta varandra, finalen sker i Stockholm. Great Debaters är till för dig som vill lära dig mer om retorik, demokrati och mänskliga rättigheter i en öppen och stimulerande miljö!
 
Oavsett om du har som mål att bli Sveriges bästa debattör eller bara vill lära dig mer om dessa ämnen är du välkommen att delta! Inga förkunskaper krävs, visat intresse räcker gott och väl! Som deltagare får du: – Möjlighet att vinna en Ipad2! – Träffa artister och politiker! – Utbildning i mänskliga rättigheter, retorik, argumentationsteknik, m.m.! – Lära känna ungdomar från andra skolor och städer! – Debattera om demokrati och mänskliga rättigheter! Och mycket mer! Information och kontakt Vill du veta mer om projektet, hur man söker och nästa utbildning & tävling?
 
Kontakta info@muslimerforfred.org
Finansiering: Ungdomsstyrelsen
 
Status
Avslutades 2012

2010

Ramadanbord

Ramadankampanj – SMS Ramadanbord i Sensus

Ramadanbord i riksdagen

Finansiering: Egen, insamling

Inkludera mig

Projektet, Inkludera mig! Kom till som en ökad förståelse över hur viktigt det är att ha en tydlig och nerskriven arbetskultur inom organisationen, särskilt när SMFR växer enormt mycket – med många nya medlemmar som följd. Det är viktigt att ställa tydliga förväntningar på beteende och arbetssätt som är demokratiskt och inkluderande samtidigt som det finns respekt och förståelse för Islamiska principer. SMFR har lyckats samla människor från olika religiösa rättstraditioner och muslimska kulturer vilket är en utmaning att hantera särskilt när organisationen vuxit så snabbt. Genom våra ledarskapskurser har vi kunnat skapa en organisationskultur och därmed bygga personliga band mellan människor för att erbjuda möjlighet att hantera dessa frågor. Tyvärr så finns det i dagsläget ingen möjlighet att bygga ett sådant band och förståelse till alla nya medlemmar. Därför har insikten kommit om att det behövs tydligt nedskrivna dokument speciellt för våra lokalavdelningar med tydliga förväntningar på hur vi ska arbeta och vad som är acceptabelt samt vad som inte är acceptabelt. Specifikt i fråga om inkludering och delaktighet samt skapa medvetenhet kring vikten att arbeta med inkludering mellan könen utan att bryta mot islamiska principer.

Detta arbete har stor vikt inte bara i Sverige, men även vårt arbete utanför Sveriges gränser. Vi vet att den organisationskultur som SMFR skapar har och kommer att ha en stor påverkan på attityd och förhållningssätt inom det muslimska civilsamhället i Sverige, samtidigt ser vi hur intresset för vårt arbete har spridit sig runt om i världen. SMFR har direkt och indirekt påverkat muslimer i Sverige och agerar som förebilder för den nya generationen muslimer som försöker hitta en plats i samhället. För oss är det därför viktigt att kunna ta ett tydligt ansvar där vi kan kombinera islamiska principer med ett inkluderande och effektivt arbetssätt som tar hänsyn till olikheter samt respekterar meningsskiljaktigheter.

Att skapa en hållbarhet i detta bygger på att etablera legitimitet genom kunskap. Då organisationen har växt kraftigt under senare år så har ledningen känt att det är en viktig prioritet att upprätthålla organisationens värderingar. Vi vill ha en nolltolerans kring diskriminering och kränkande beteende inom organisationens verksamhet. Genom att starta detta projekt vill vi skapa ett organiserat arbete för att stärka vår värdegrund och organisationskultur samt öka medvetenhet kring fördomar och kränkande uttalanden. För att SMFR ska ha en trovärdighet i vårt freds och rättvisearbete så måste vi inom vår organisation leva upp till en hög arbetsstandard. Vi måste klara av att leva som vi lär. För oss är det viktigt att vi lever våra värderingar då det handlar om förtroende och ansvarstagande samt ödmjukhet. Vår ambition är att våra medlemmar är mer medvetna om dessa frågor än gemene man då vi ser det som en viktig ledarskapsfråga.

Projektet ska ta fram ett tydligt stödmaterial för ansvariga ledare inom SMFR. Materialet ska hjälpa ledare att ta en tydlig ställning mot diskriminering och ta fram en policy med konsekvenser av diskriminering. Projektet ska anordna möten runtom i landets lokalavdelningar för att diskutera värdegrunder. Tanken är att samla ihop människor i flera omgångar för att diskutera olika former av diskriminering och tala om inkludering. Särskilt vikt kommer finnas kring kön där vi kommer att diskutera förhållningssätt och synsätt kring de olika könen samt hur vi beter oss mot varandra, både medvetet och omedvetet. Detta känns särskilt aktuellt då det finns flera olika synsätt kring detta. SMFR vill arbeta tidigt med att ta fram en tydlig hållning för vad som är acceptabelt och vad som inte är det så att det formar SMFRs kultur i ett tidigt stadie.

För åstadkomma vårt mål vill vi ta fram ett tydligt policymaterial och stödmaterial för ledare att ha till hands för att hantera diskrimineringsärenden inom organisationen. Skapa tydlighet kring vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt beteende inom organisationen. Stärka kunskapen om strukturer som kan medverka till diskriminering och öka kapaciteten att nå upprättelse/rättigheter Stärka SMFR:s kunskaper genom fokuserat arbete i dessa frågor Ta fram övergripande verksamma metoder (handbok, utbildning, policies och dokument) Bygga eller stärka erfarenhetsbaserade nätverk mellan olika grupper i det civila samhället som vi kan nå genom ökad kunskap av frågorna.

Status
Avslutades 2011

Inkludera mig

Projektet, Inkludera mig! Kom till som en ökad förståelse över hur viktigt det är att ha en tydlig och nerskriven arbetskultur inom organisationen, särskilt när SMFR växer enormt mycket – med många nya medlemmar som följd. Det är viktigt att ställa tydliga förväntningar på beteende och arbetssätt som är demokratiskt och inkluderande samtidigt som det finns respekt och förståelse för Islamiska principer. SMFR har lyckats samla människor från olika religiösa rättstraditioner och muslimska kulturer vilket är en utmaning att hantera särskilt när organisationen vuxit så snabbt. Genom våra ledarskapskurser har vi kunnat skapa en organisationskultur och därmed bygga personliga band mellan människor för att erbjuda möjlighet att hantera dessa frågor. Tyvärr så finns det i dagsläget ingen möjlighet att bygga ett sådant band och förståelse till alla nya medlemmar. Därför har insikten kommit om att det behövs tydligt nedskrivna dokument speciellt för våra lokalavdelningar med tydliga förväntningar på hur vi ska arbeta och vad som är acceptabelt samt vad som inte är acceptabelt. Specifikt i fråga om inkludering och delaktighet samt skapa medvetenhet kring vikten att arbeta med inkludering mellan könen utan att bryta mot islamiska principer.

Detta arbete har stor vikt inte bara i Sverige, men även vårt arbete utanför Sveriges gränser. Vi vet att den organisationskultur som SMFR skapar har och kommer att ha en stor påverkan på attityd och förhållningssätt inom det muslimska civilsamhället i Sverige, samtidigt ser vi hur intresset för vårt arbete har spridit sig runt om i världen. SMFR har direkt och indirekt påverkat muslimer i Sverige och agerar som förebilder för den nya generationen muslimer som försöker hitta en plats i samhället. För oss är det därför viktigt att kunna ta ett tydligt ansvar där vi kan kombinera islamiska principer med ett inkluderande och effektivt arbetssätt som tar hänsyn till olikheter samt respekterar meningsskiljaktigheter.

Att skapa en hållbarhet i detta bygger på att etablera legitimitet genom kunskap. Då organisationen har växt kraftigt under senare år så har ledningen känt att det är en viktig prioritet att upprätthålla organisationens värderingar. Vi vill ha en nolltolerans kring diskriminering och kränkande beteende inom organisationens verksamhet. Genom att starta detta projekt vill vi skapa ett organiserat arbete för att stärka vår värdegrund och organisationskultur samt öka medvetenhet kring fördomar och kränkande uttalanden. För att SMFR ska ha en trovärdighet i vårt freds och rättvisearbete så måste vi inom vår organisation leva upp till en hög arbetsstandard. Vi måste klara av att leva som vi lär. För oss är det viktigt att vi lever våra värderingar då det handlar om förtroende och ansvarstagande samt ödmjukhet. Vår ambition är att våra medlemmar är mer medvetna om dessa frågor än gemene man då vi ser det som en viktig ledarskapsfråga.

Projektet ska ta fram ett tydligt stödmaterial för ansvariga ledare inom SMFR. Materialet ska hjälpa ledare att ta en tydlig ställning mot diskriminering och ta fram en policy med konsekvenser av diskriminering. Projektet ska anordna möten runtom i landets lokalavdelningar för att diskutera värdegrunder. Tanken är att samla ihop människor i flera omgångar för att diskutera olika former av diskriminering och tala om inkludering. Särskilt vikt kommer finnas kring kön där vi kommer att diskutera förhållningssätt och synsätt kring de olika könen samt hur vi beter oss mot varandra, både medvetet och omedvetet. Detta känns särskilt aktuellt då det finns flera olika synsätt kring detta. SMFR vill arbeta tidigt med att ta fram en tydlig hållning för vad som är acceptabelt och vad som inte är det så att det formar SMFRs kultur i ett tidigt stadie.

För åstadkomma vårt mål vill vi ta fram ett tydligt policymaterial och stödmaterial för ledare att ha till hands för att hantera diskrimineringsärenden inom organisationen. Skapa tydlighet kring vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt beteende inom organisationen. Stärka kunskapen om strukturer som kan medverka till diskriminering och öka kapaciteten att nå upprättelse/rättigheter Stärka SMFR:s kunskaper genom fokuserat arbete i dessa frågor Ta fram övergripande verksamma metoder (handbok, utbildning, policies och dokument) Bygga eller stärka erfarenhetsbaserade nätverk mellan olika grupper i det civila samhället som vi kan nå genom ökad kunskap av frågorna.

Status
Avslutades 2011

Utan min son har jag ingenting

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) tillsammans med Hej produktion har tagit fram en dokumentär om folkmordet i Srebrenica som är tänkt att bidra till reflektion över islamofobin i vårt samhälle. Filmen premiärvisades på Almedalen nästan exakt 15 år efter senaste folkmordet i Europas historia av Serber mot bosniska muslimer – i Srebrenica 11 juli 1995. Filmen har även visats upp under bokmässan och i olika mässor och används vid studiecirklar.

All distribuering av filmen skall kreditera Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Hej Produktion samt ungdomsstyrelsen! Projektet vägen från Srebrenica som drivits av SMFR är finansierat av ungdomsstyrelsen och heter “utan min son har jag ingenting”

Målet

1. Ta fram information om Srebrenicamassakern och dess koppling till islamofobi och intolerans. Vi vill skapa en film med utbildningsmaterial om Srebrenicamassakern.

2. Vi vill hålla sammanlagt 4 seminarier under året 2009-2010 som behandlar frågor som islamofobi, intolerans och vad det kan resultera i som t.ex. Srebrenicamassakern genom att delta i olika informationsmässor och utställningar som; MR dagarna, skolforum, Almedalsveckan, bokmässan osv. Ni är fria att visa filmen i utbildnings- och undervisningssyften.

Informera oss innan användning. Utan min son har jag ingenting – SMFR dokumentär om Srebrenica

Status
Avslutades 2011

SMFR programmet

Förbundsordförande Yasri Khan hade byggt upp organisationen från grunden och utvecklat alla dokument. I ett led att få fler att vara med och bygga upp organisationen tog han initiativet till att göra ett SMFR-program för att demokratisera och inkludera fler i att ta fram SMFRs ståndpunkter som tidigare hade utvecklats av ett fåtal.

Tanken var att ta fram ett politisk ståndpunktsprogram som SMFR kunde stå på och som skulle vara gällande för SMFR och som skulle förankras ut till hela organisationen. Yasri hade en vision om att SMFR skulle växa som rörelse till lokalavdelning över hela landet och hundratals förtroendevalda. Ambitionen var att engagera fler i att ta fram en politisk plattform så att fler dels ska lära sig hur sådant går till och erbjuda erfarenheter för fler att bli mer politisk medvetna.

Det första politiska programmet togs fram av förbundsordförande Yasri Khan där han involverade personer både internt och externt i att ta fram dokumentet. Ambitionen var att ta fram ett politisk dokument som skulle förnyas var 4:e år såväl som skapa strukturer och årshjul för hur processen ska gå till fram till förbundsstämman där dokumentet ska röstas fram.

Status

Avslutades 2013 och antogs på förbundsstämman 2014.

Organisationsläger

Förbundsordförande Yasri Khan hade en vision om att göra om SMFR till ett förbund med lokalavdelningar, regionavdelningar och möjlighet att kunna uppnå statsbidag såväl som byggas upp att bli en etablerad organisation i Sverige.

Tanken med organisationsläger var att samla aktiva medlemmar från olika delar av landet, utbilda/folkbilda, engagera och uppmuntra dessa att starta igång lokal verksamhet såväl som erbjuda verktyg och vägledning för detta.

Målet var att ha organisationsläger minst 2 gånger om året och att det ska leda till uppstart av lokala föreningar. Ambitionen Yasri hade var att om folk fick uppleva de utbildningar, den vision och idé som SMFR var att fler skulle vilja engagera sig och att det skulle öppna upp för lokalt och regionalt engagemang.

Status

Avslutades 2011 och lokalavdelningar med förtroendevalda startades 2010 i Stockholm, Göteborg och i Malmö.
 

Projektet egenfinansierades av förtroendevalda med stöd av Yasri Khans egna donationer.

Värdebaserat ledarskap år 1

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet. Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Diplomutdelning

I april delade Kung Carl XVI Gustav ut diplom till alla de som slutfört en Värdebaserat ledarskaps-utbildning, både deltagare och ledare.

Om mentorprogrammet

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra.

År 1 av utbildningen gick följande ledare och medlemmar utbildningen via SMFR:

Amir Dabboussi
Omera Saleh
Osman Adem
Anwahr Athahb
Hani Abdulkadir
Kawtar Chibli
Hashim Khan
Faid Issa
Samaa Sarsour
Av utbildarna ingick ingick följande från SMFR:

Yasri Khan
Hinda Talal

Utbildningen finansieras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Status
Avslutades 2011

2009

Hörru Jag Är Också Svensk!

Projektet kom till som en direkt reaktion på det som händer i världen och i det svenska samhället.

Vi såg en ökad polarisering mellan muslimer och andra grupper som vi identifierar som en möjlig inrikespolitisk säkerhetsrisk i framtiden. En ensidig medialbild som har skapat ett ”muslimskt vara” där muslimer framställs som främmande och skrämmande dominerar samhället idag. Projektet syftade till att ge en bredare mer nyanserad bild av islam och av muslimer. Vi ville bredda den ofta ensidiga bild som ges av media och av olika internationella företrädare för islam som ges mycket plats. Vi ville lyfta upp fredsbudskapet i islam och verka för en mer mångfacetterad bild som motverkar de strömningar av islamofobi som finns i samhället och som är en inrikespolitisk säkerhetsrisk.

Projektet ville ifrågasätta begreppet “svenskhet” och föra en diskussion om identitet. Hur kan man vara svensk på olika sätt idag och är muslimer en självklar del av Sverige? Finns det flera sätt att vara svensk på eller måste man fira jul och äta falukorv? Islam speglas idag som är främmande antisvensk religion och med projektet ville vi föra dessa frågor på agendan, kan man vara svensk muslim? Vi ville även lyfta upp islams budskap om fred och tolerans som är nästintill osynligt i dagens samhälle och bidra till den svenska fredsrörelsen. Organisationen ville också genom projektet fungera som förebilder för unga muslimer idag som är vilsna i sin identitet, har dåliga kunskaper om islam men ändå görs till företrädare, och som får stå till svars för religionen

Projektet innehöll två delmål:

1. Ta fram information om ämnet i form av dels en broschyr som beskriver islams fredskultur och toleransbudskap kortfattat samt en hemsida för organisationen. På hemsidan vill vi lyfta fram stöd för fred inom islam samt svenska och internationella muslimska fredliga förebilder som arbetat för tolerans, respekt och fred. – Vi har lyckats producera broschyrer om islams freds- och toleransbudskap och upprättat en hemsida som vi uppdaterar kontinuerligt.

2. Vi vill även hålla sammanlagt 4 seminarier under året 2009 som behandlar frågor som identitet, islam och fred och delta i olika informationsmässor och utställningar som; MR dagarna, skolforum, Almedalsveckan, bokmässan osv. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) arrangerade fyra seminarier i tre städer; två seminarier i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö. Fokus har varit på hur den muslimska identiteten gestaltar sig men även på myten om svenskheten. Vilka konsekvenser får de stereotypa uppfattningarna för vårt samhälle? Dessa frågeställningar har präglat våra seminarier vi arrangerat inom projektet. Vi har pratat svenskhet med Sverigedemokraterna, muslimsk identitet och utanförskap med politiker, medias roll i skapandet av den svenska och muslimska identiteten med

Status
Avslutades 2010

2008

Inga projekt genomfördes detta år.