Region Väst

Islamisk världsbild

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till ett föreläsningstillfälle med Ustadh Abdulaziz Saleh. Några av de punkter som kommer att behandlas under föreläsningen insha Allah är följande: • Vad världsbild är och hur den formas. • Hur vi påverkas av världsbilden vi bär på. • Gudcentrism vs jagcentrism. • Kunskapskanaler utifrån olika…
Läs mer

Kunskap: Vägen till upplysning

𝑨𝒔𝒔𝒂𝒍𝒂𝒎𝒖 𝒂𝒍𝒂𝒚𝒌𝒖𝒎/𝑭𝒓𝒆𝒅𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒉𝒂̈𝒍𝒔𝒏𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓! Muslimska Fredsrörelsen region Väst startar igång månaden efter Ramdan med ’Västkonferensen 2022’. Konferensen kommer äga rum i Folkets Hus Hammarkullen och föreläsningarna skall beröra ämnet kunskap inshallah. I första föreläsningen ska vi få lyssna på Ustadh Abdulaziz som kommer dela med sig om sin kunskapsresa i Islam. Andra föreläsningen hålls av Ustadh…
Läs mer

Årsstämmor för lokalavdelningar för 2022

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds att arrangera sin lokalavdelningsårsstämmor för 2022. 3 st har redan ägt rum. Resterande kommer in sha Allah att anordnas under måndagen den 21 februari kl 17:00 (digitalt). Lokalavdelningarna som ska ha sina årsmöten 21 februari är följande: Stockholm: Norra Stockholm, Stockholm City, Södra Stockholm, Uppsala…
Läs mer

Pluggkvällar med Region Väst

Assalamu alaykum/Fredshälsningar! Muslimska Freds Region Väst startar igång med digitala pluggkvällar i syfte att möjliggöra tillfällen där vi pluggar tillsammans online. Under dessa tillfällen kommer vi Inshallah använda oss av en studieteknik som heter Pomodoro. Pomodoro tekniken går ut på att man sätter en timer på 25 minuter. Under dessa 25 minuter jobbar vi ostört…
Läs mer

Maryam: Profeten Jesus moder med Region Väst

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er i samarbete med Rawda institutet till en givande och lärorik föreläsning med Ustada Rahma Ahmed. Föreläsningen kommer in sha Allah handla om den kvinnliga följeslagaren Maryam bint Imran (RA). Träffen riktar sig enbart till systrar. Det kommer att bjudas på god mat och gott umgänge. Ustada…
Läs mer

Årsstämma Muslimska Freds LA Järva

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds LA Stockholm Järva att arrangera sin årsstämma för 2022. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum måndagen den 7 februari kl 17:45. Det kommer röstas om stadgeändringar för byte av namn och säteskommun. Tid: 7 februari kl. 17:45 Plats: Zoom albin.jonsson@muslimerforfred.org https://us02web.zoom.us/j/5676238385

Årsstämma Muslimska Freds LA Stockholm Västra

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds LA Stockholm Västra att arrangera sin årsstämma för 2022. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum måndagen den 7 februari kl 17:45. Det kommer röstas om stadgeändringar för byte av namn och säteskommun. Tid: 7 februari kl. 17:45 Plats: Zoom albin.jonsson@muslimerforfred.org https://us02web.zoom.us/j/5676238385

Årsstämma Muslimska Freds LA Hisingen

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Hisingen att arrangera sin årsstämma för 2022. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum torsdagen den 27 januari kl 17:45. Tid: 27 januari kl. 17:45 Plats: Zoom Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/5676238385 Kontaktperson: Albin Jonsson  Mail: albin.jonsson@muslimerforfred.org

Göteborg: Avsikt, ansträngning och du’aa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till ett givande och lärorikt utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson. Föreläsningen kommer att handla om vikten av avsikt, ansträngning och du’aa. Att ha en avsikt (niyyah) är ibland ett villkor för en handlings giltighet – och en förutsättning för belöning. Föreläsningen ämnar att beröra följande frågeställningar:…
Läs mer

Göteborg: Världsbild och psykisk hälsa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till en givande och lärorik utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson. Psykisk ohälsa är idag vanligare bland unga än bland äldre. Enligt en undersökning som gjordes år 2020 av Folkhälsomyndigheten var det totalt 41 procent av befolkningen 16–84 år som svarade att de har besvär av ängslan,…
Läs mer