Publikationer

Nedanstående är publikationer som Muslimska Fredsrörelsen har tagit fram på uppdrag av samverkanspartner eller för att lansera vid event eller konferenser.

Islam & Demokrati

Förebyggande av våldsbejakande islamism