Styrdokument

Styrdokument

Dokumenten finns att ladda ner längst ner på sidan.

Visionsprogrammet

SMFRs visionsprogram är det måldokument som styr SMFRs verksamhetsområden och reglerar de mål som SMFR ska uppnå på en 4-års period. Just nu arbetar organisationen utifrån visionsprogrammet som omfattar år 2016-2019.

SMFR-Programmet

SMFR programmet är ett politiskt program som fastställer hur organisationen förhåller sig och tycker i olika frågor. Det är SMFR-programmet som våra företrädare ska ha som grund när de är ute och representerar organisationen.

Fredsteologiska dokumentet

Fredsteologiska dokumentet fastställer organisationen religiösa och etiska grund. Dokumentet fungerar även som ett studiecirkelmaterial som används av organisationens certifierade utbildare. Detta dokument kommer kvalitetssäkras av religiösa rådet under 2019.

Stadgarna

Stadgarna är ett dokument med paragrafer och regler som berör hur organisationen drivs och styrs. Detta dokument finns att tillgå för dig som är medlem, ta kontakt med kansliet för mer information.

Utbildningsdirektivet

Utbildningsdirektivet är det beslutade dokument som förbundet arbetar utifrån för att utveckla organisationens utbildningar. Detta dokument finns att tillgå för dig som är medlem, ta kontakt med kansliet för mer information.

SMFR-presentationen

SMFR presentationen är en mall för hur SMFR kan presenteras som brukar användas vid inspirationsdagar och event där SMFR introduceras.

SMFR-Programmet

Visionsprogrammet

Fredsteologiska dokumentet

Stadgarna

Uppförandekod

SMFR-Presentationen