Göteborg City

Studiekvällar med Muslimska Fredsrörelsen

Assalamu alaykum/Fredshälsningar! Muslimska Fredsrörelsen startar med Guds välsignelse igång med både digitala och fysiska studiekvällar i höst! Alhamdulillah! Detta i syfte att erbjuda er tillfällen att plugga, arbeta och läsa i en Gudscentristisk gemenskap insha’Allah. Under dessa tillfällen kommer vi att, insha’Allah, använda oss av en studieteknik som kallas för Pomodoro. Pomodoro går ut på…
Läs mer

Islamisk världsbild

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till ett föreläsningstillfälle med Ustadh Abdulaziz Saleh. Några av de punkter som kommer att behandlas under föreläsningen insha Allah är följande: • Vad världsbild är och hur den formas. • Hur vi påverkas av världsbilden vi bär på. • Gudcentrism vs jagcentrism. • Kunskapskanaler utifrån olika…
Läs mer

Årsstämmor för lokalavdelningar för 2022

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds att arrangera sin lokalavdelningsårsstämmor för 2022. 3 st har redan ägt rum. Resterande kommer in sha Allah att anordnas under måndagen den 21 februari kl 17:00 (digitalt). Lokalavdelningarna som ska ha sina årsmöten 21 februari är följande: Stockholm: Norra Stockholm, Stockholm City, Södra Stockholm, Uppsala…
Läs mer

Göteborg: Avsikt, ansträngning och du’aa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till ett givande och lärorikt utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson. Föreläsningen kommer att handla om vikten av avsikt, ansträngning och du’aa. Att ha en avsikt (niyyah) är ibland ett villkor för en handlings giltighet – och en förutsättning för belöning. Föreläsningen ämnar att beröra följande frågeställningar:…
Läs mer

Göteborg: Världsbild och psykisk hälsa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till en givande och lärorik utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson. Psykisk ohälsa är idag vanligare bland unga än bland äldre. Enligt en undersökning som gjordes år 2020 av Folkhälsomyndigheten var det totalt 41 procent av befolkningen 16–84 år som svarade att de har besvär av ängslan,…
Läs mer

Årsstämma Muslimska Freds LA Göteborg City

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Göteborg City att arrangera sin årsstämma för 2021. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum torsdagen den 23 december kl 13:00. Tid: 23 December kl. 13:00 Plats: Zoom Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/5676238385 Kontaktperson: Albin Jonsson  Mail: albin.jonsson@muslimerforfred.org

Online: Årsstämma för SMFR Göteborg City

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Den 28 december kl 18:00-19:00 anordnar SMFR Göteborg City sin årsstämma. Plats: Årsstämman sker online via Zoom Kontaktperson: Tuba Tezcan tuba.tezcan@muslimerforfred.org Länk: https://us02web.zoom.us/j/5358451182

Göteborg – Retorik kurs med SMFR Östra Gbg

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!” Den 19 januari 2020 kommer vi få besök utav SMFRs kanslist Tihama Al Hashmi från Stockholm. Tihama kommer att gå igenom grunderna som är viktiga när man ska tala med och inför andra människor. Tihama Al Hashmi har studerat retorik på Södertörns högskola samt varit med och tävlat i ”Qatar debates inernational…
Läs mer

Göteborg – Årsstämma SMFR Göteborg City

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för SMFR Göteborg City att arrangera sin årsstämma för 2020. Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 23 januari kl 18:00. Tid: 23 januari kl. 18:00 Plats: Drottninggatan 30, Sensus Kontakt: abdelrahman.asad@muslimerforfred.org 0762577946

Göteborg – Psykisk ohälsa inom Islam med SMFR Angered

Esselamualeykum/Fredliga hälsningar! SMFR Angered välkomnar er till en lärorik föreläsning kring psykisk ohälsa inom Islam som kommer att gästas av Yasri Shamsudin Khan som studerar islamisk teologi med inriktning psykologi. Föreläsningen kommer att ta upp psykisk ohälsa vilket är ett rådande problem i samhället, ur ett islamiskt perspektiv. Denna föreläsning kommer bland annat att ta…
Läs mer