Studenten 2020

Studenten 2020

”Min gymnasieresa har varit en berg och dalbana på flera olika plan i livet men även studierna. Alhamdulillah så har jag med Allahs vägledning gjort mitt bästa och alltid ansträngt mig så mycket som jag kan oavsett hur lätt eller svårt det har varit för att kunna uppnå mina mål.”

Muslimska Fredsrörelsen vill gratulera alla som tagit studenten i år och önska er all lycka i framtiden!

I Sverige har vi goda möjligheter till studier under förmånliga omständigheter vilket är något vi behöver bejaka. Efter flera års studier på gymnasiet kan det vara nyttigt att reflektera kring allt man fått lära sig och vara tacksam över de möjligheter man fått. Studier kan många gånger vara ansträngande men alla mål man strävar mot kräver ansträngning. Gör vi dessa ansträngningar med rätt avsikter så kommer Gud att belöna för det.

Ett par till av Muslimska Fredsrörelsens förtroendevalda som tagit studenten i år delade med sig av sina reflektioner kring sina gymnasieår:

”Jag trädde in i gymnasiet som en smått osäker person fylld med funderingar över livet. Efter tre stressiga och roliga år på gymnasiet har jag kommit ut som en person med större vetskap om var jag är påväg och vad som krävs av mig för att nå dit.”

”Jag är tacksam till Gud och hoppas vara bland dem som är bland de framgångsrika också i det större provet (detta liv) vars resultat vi får på Domedagen.”

Glad sommar och må Gud välsigna, ameen!