SMFR-Akademin

Söker du personlig utveckling, verktyg och mer kunskap?
– Vill du lära dig mer om dig själv, vad du vill och vad du kan åstadkomma?
– Vill du förstå världen från islams världsbild?
– Vill du vara med och forma morgondagens samhälle?

Då är du välkommen till SMFR-Akademin. Vi tar kunskap och utbildning på allvar.

Hos SMFR Akademin får du hjälp i din kunskapsresa och stöd i att snabbare öka din förståelse för många av de saker som är viktigt för att få samhället och ibland vårt egna liv att fungera. Ambitionen är att se till att du får de verktyg som behövs för att bli en långsiktig och viktig kugge i ett större samhällsbygge.
Hos oss kan du få många verktyg nätverk som du kan behöva för att göra verklig skillnad!
Vi riktar oss främst till unga vuxna, men är öppna för alla.
SMFR-Akademin grundades för att långsiktigt förbereda och rusta nästa generations muslimska ledare till att kunna ta ansvar och verka för ett bättre samhälle för alla.
Vi tänker inte att alla ska bli teologer men vet att vi behöver genomsyra alla samhällsfält med människor rustade med viktiga grundkunskaper som kan jobba som strateger, kulturverksamma, jurister, aktivister, miljövänner, vetenskapsmän, läkare, lärare, entreprenörer, innovatörer och alla andra som drömmer om en bättre värld.
Ibland brukar man tala om olika fält som tillsammans är de viktigaste faktorerna för formandet av en hel kultur och civilisation.
SMFRs fredsentreprenörskap spänner sig över alla dessa fält och som uttrycks i SMFRs visionsprogram med 16 verksamhetsområden: Islam, utbildning, organisation, politik & påverkan, media, kultur, socialt arbete, arbetsmarknad & näringsliv, finans, forskning & utveckling, folkhälsa, migration &asyl, idrott, konsumentfrågor, globala frågor, miljö & klimat.
Vi tror att vi som muslimer behöver finnas inom alla dessa fält för att kunna genomsyra vår kultur med goda, islamiska principer och säkerställa att islam fortsätter vara en naturlig del av Europas och Sveriges kulturarv.

Utbildningar
SMFR Akademin arrangerar bland annat SMFR grundutbildningar för att du ska:
På individnivå
→ förstå frågan om identitet, svenskhet och att vara muslim
→ förstå psykologi och få verktyg för självkännedom och självdisciplin
→ förstå kunskap och lärande samt vikten av att vara en kunskapssökare
→ förstå grundläggande islamisk kunskap och islamisk världsbild
→ förstå sin motivation, drivkraft, drömmar och ambitioner

På organisationsnivå
→ förstå föreningsdemokrati, regler och allmän organisationsjuridik
→ förstå hur man bygger effektiva och inkluderande team
→ förstå hur man tar fram mallar, instruktioner och strukturer
→ förstå hur man förvaltar, utvecklar och följer upp
→ förstå roller inom en organisation samt vikten av disciplin, plikt och ansvar

På samhällsnivå
→ förstå vårt samhälle och den tid vi lever i,
→ förstå islams världsbild och vad den betyder i vår tid,
→ förstå hur vi kan göra våra röster hörda för att påverka samhället
→ förstå vad vi kan göra för att förändra samhället
→ förstå mer av vad framtiden kommer att innebära.

Utöver detta håller SMFR-Akademin även utbildningar inom bland annat:
→Miljöfrågor och islams världsbild
→Globala frågor och global politik
→Socialt arbete
→Psykisk ohälsa, lycka och islams världsbild
→Asyl och migration
→Juridik, mänskliga rättigheter och förvaltningsrätt
→Islam, finans och ekonomi
→Entreprenörskap
→Integration och mångfald
→Propaganda, hat och diskriminering
→Politik, filosofi och islams världsbild
→Islamisk rättslära och västerländsk juridik
→Teologi och livskunskap
→Islams och profetens historia
→Fredsentreprenörskap och islams världsbild
→Ledarskap och grupprocesser
→Psykologi och pedagogik
→Freds och konflikthantering
→Civilkurage, ledarskap och aktivism
→Ickevåld, andlighet och strategi
→Media, opinionsbildning och påverkansarbete
→Skrivande och konst
→Logik, tänkande, kreativitet och Islams världsbild
→Svenskmuslimska civilsamhällets historia, nutid och framtid
→Skräddarsydda utbildningar baserat på förfrågan och vår förmåga/kompetens att leverera.

Utbildningar hålls av erfarna utbildare med olika special och kunskapsområden från SMFR. Utbildningarna utgår ifrån en speciell pedagogik som uppmanar till tänkande och reflektion. Utbildningarna kan innehålla olika nivåer av inslag i form av reflektion, diskussioner, övningar, uppgifter, läsning, grupprocesser mm.

Om SMFR Akademin
En viktig del av SMFRs verksamhet har varit SMFR Akademin som grundläggande utbildningsplattform. Utbildning och folkbildning i syfte att utveckla humankapital är en central del av SMFRs verksamhet är en av SMFRs viktigaste pelare. Utbildningarna bygger på upplevelsebaserad pedagogik. SMFR Akademins lanserande är resultatet av en vision och en insikt om behovet att utveckla ledare inom det muslimska civilsamhället.

Ambitionen är att lyfta standarden inom det muslimska civilsamhället och bygga upp en nivå av kapacitet hos den yngre generationen för att långsiktigt och systematiskt bidra med att öka effektivitet, professionalitet, hållbarhet och kompetens där det behövs.

SMFR Akademin fungerar som ett officiellt samordningsorgan för SMFRs utbildningar såväl som en obligatorisk utbildningsplattform för SMFRs samtliga förtroendevalda. I SMFR Akademin så har vi samlat mycket av den kunskapen, erfarenheten såväl som utbildarna SMFR skapat.

Som förtroendevald
SMFR akademin hjälper även till med att hålla i utbildningar såväl som erbjuda material till aktiviteter som görs till medlemmar i samverkan med förbundet, SMFR-regioner eller SMFR-lokalavdelningar. Som förtroendevald ordförande kan du ta kontakt med SMFRs generalsekreterare efter att du samrått med din avdelning och beställa en utbildning direkt från kansliet.

Som medlem
Är du en medlem som är intresserad av att gå en utbildning så rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokalavdelning och visar att du har intresse av att gå en utbildning. När tillräckligt många visat intresse så kommer lokalavdelningen eller regionen att inshallah ta kontakt med dig om en framtida utbildning. Du kan också visa ditt intresse direkt till oss genom att fylla i blanketten nedan!

Som extern beställare
Det går även att beställa utbildningar som extern aktör och göra en offertförfrågan. SMFR har hållit i föreläsningar, workshops, seminarier och utbildningar för externa organisationer, samfund, universitet, myndigheter, politiska partier, studieförbund, folkhögskolor, företag och internationellt. Som extern aktör (dvs ej verksam inom muslimska fredsrörelsen) så kan du ta kontakt genom att fylla i blanketten nedan eller skriva direkt till vår generalsekreterare

SMFR-akademin finns även på facebook!
https://www.facebook.com/SMFRakademinKlicka här för att komma i kontakt med oss: http://muslimerforfred.org/sv/kontakta-oss/