Kallelse till förbundsstämma 2020

Kallelse till förbundsstämma 2020

Assalam alaykum warahmatullah hi wabarakathu!

SMFRs förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 28-29 Mars 2020 med start ‪kl 10:00‬.

Mer information om exakt plats såväl som möteshandlingar kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.

På agendan finns bland annat val av ny förbundsordförande, val av ledamöter, beslut kring det nya visionsprogrammet som ska ersätta det gamla de kommande 4 åren, ekonomisk berättelse, justeringar i stadgarna (om senaten hinner inkomma med förslag), verksamhetsberättelse och frågan om ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen för 2019.

Fler frågor på dagordningen kan tillkomma dock senast 2 veckor innan förbundsstämman.

Gällande röstberättigade ombud:
Till förbundsstämman kan lokalavdelningar och regioner skicka röstberättigade ombud. Val till ombud till förbundsstämman görs av lokalavdelningarna på sina årliga årsstämmor som ska hållas i januari. Om lokalavdelningen tillhör en region så väljer lokalavdelningen ombud till regionsstämman.

Regionstämmor väljer ombud till förbundsstämman och regionsstämmorna ska hållas senast i februari och efter att alla lokalavdelningar haft sina årsstämmor. Regionen kan minst skicka ett ombud per lokalavdelning som ingår i regionen. Finns det tex 7 lokalavdelningar i en region så kan lokalavdelningen skicka 7 ombud.

Varje organ i förbundet har också rätt att skicka minst 1 ombud. Mer information om exakt ombudsfördelning kommer att komma ut efter att senaten, ordföranderådet och förbundsstyrelsen fasställt den samt efter att medlemsantalet fastställts per den 31 december 2019. I samband med förbundsstämman så är det 10 år sedan SMFR påbörjade sin 10-årsplan som den muslimska fredsrörelsen. För resa och boende för ombuden, ta kontakt med kansliet på ‪forbundsstamman@muslimerforfred.org‬.

För att skicka in protokoll scanna in och skicka underskrivet protokoll till ‪protokoll@muslimerforfred.org‬ och skicka orginal till förvaring på förbundskansliet på ‪box 11158, 10061 Stockholm‬.

Frågor gällande valärenden skicka de till ‪valberedning@muslimerforfred.org‬ För andra eventuella frågor skicka de till generalsekreterare Yasri Khan på ‪yasri.khan@muslimerforfred.org‬