Young Europeans’ Forum i Berlin

Young Europeans’ Forum i Berlin

25-27 juni arrangerades Young Europeans’ Forum i Berlin. För SMFRs del representerade Tuba Tezcan (förbundsstyrelseledamot) och Albin Jonsson (verksamhetsutvecklare) med SMFR-programmet som grund. Konferensens tema var kring social sammanhållning och det var deltagare från ca 20 länder som på ett eller annat sätt engagerar sig i frågor relaterat till social sammanhållning.

Tuba och Albin pratade om hur SMFR arbetar kring dessa frågor både på nationell, regional och lokal nivå (arbete som utgår från SMFRs visionsprogram). Under konferensen fick deltagarna dela med sig av sina erfarenheter kring temat och det hölls både föreläsningar, panelsamtal, diskussioner samt reflektioner enskilt såväl som i grupp.

Många av konferensens deltagare upplevde sig vara hoppfulla inför framtiden samtidigt som de insåg att det kräver ett systematiskt arbete och därmed mycket ansträngning för att skapa ett samhälle där vi kan komma närmare varandra och delta på lika villkor. Möten som dessa vittnar dock om att det finns många som vill arbeta för ett öppnare och mer empatiskt samhälle.

Gud säger i Koranen med ungefärlig översättning: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars Gudsmedveten är djupast.” (49:13) Det finns många saker vi kan lära oss av och nytta vi kan ta från den naturliga mångfald Gud har skapat i mänskligheten. Vi lever på denna jord tillsammans för att göra det till en bättre plats. Det kräver att vi behöver fostra trygga människor som i sin tur skapar trygga samhällen. Konferenser som dessa har potential att vara en viktig mötesplats och plattform för att bidra till att uppnå detta i kombination med att varje individ och varje organisation tar ansvar i det vardagliga.