Samverkan

Vi har bland annat samverkat med

Folkbildningen

Myndigheter och kommuner

Fredsrörelsen

Företag

Muslimska civilsamhället

Interreligiöst

Ideell sektor

Internationellt