Vinterlägret

Vinterlägret

Vinterlägret 24-31 december

SMFR har har haft ett väldigt positivt år 2018 och vilken bättre avslutning på året kunde önskas än SMFRs årliga vinterläger som arrangerades för tredje året i rad och för andra gången i Sveriges första stad, Sigtuna. Ett intensivt schema fyllt av godhet och välsignelse uppehölls hela veckan vilket bidrog till att energin har varit på topp under hela veckans gång vilket möjliggjorde de långa dagarna huvudsakligen beståendes av kunskapsinhämtning, de sena kvällarna med ytterligare teologiska och filosofiska samtal samt de tidiga morgnarna med nattbön innan gryningen.

Det blev en fullspäckad vecka tillsammans med shaykh Salahuddin Barakat, Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah och Ustadh Syed Muhammad Muhiyuddin Al-attas där några av de mest centrala begreppen och ämnena som lyfts fram var ’ilm (kunskap), adab (att sätta saker på sin rätta plats samt gott uppförande), fiqh (islamisk rättslära), aqidah (troslära) och vikten av att förstå världsbilder; däribland skillnaderna och likheterna mellan sekulär och islamisk världsbild.

I sektionerna kring rättslärans grunder (usool al fiqh) och kunskap (’ilm) var det en hel del frågor som lyftes upp, bland annat vilka källor som utgör grunden i islamisk rättslära, begrepp såsom fard al-ayn och fard al-kifayah (d v s om det är ett individuellt eller ett kollektivt obligatorie), vikten av kunskap, adab till kunskap samt implementeringen av den.

Mot slutet av dagarna var fokus på att förstå islamisk och sekulär världsbild. Att förstå hur den sekulära världens epistemologi och ontologi dominerar över hela världen samt hur den påverkar oss i vår vardag. Detta hjälper oss att kunna skilja den sekulära idétraditionen från den islamiska vilket gör att vi enklare kan kanalisera information och placera det på dess rätta plats. Deltagarna upplevde att det var en väldigt berikande och givande vecka, med djupa insikter i både det själsliga och det intellektuella.

Avslutningsvis vill vi tacka våra lärda som undervisat under en hel vecka och alla andra som har gjort denna vecka möjlig och hjälpt till med allt från att hjälpa varandra i kunskapssökandet till att se till att alla praktikaliteter har funkat. Må Gud göra oss bland dem som erhåller nyttig kunskap och handlar i enlighet med den, ameen!