Religiösa rådet

Presentation av religiösa rådet

Det religiösa rådet består av lärda och kunniga inom olika områden av Islams vetenskaper.

Sheikh Salahuddin Barakat

Grundare av Islamakademin

Ass. Pr. Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah

Verksam hos CASIS

Pr. Dr. Fakhrudin Mokhtar

Rektor vid Insaniya College

Ustadha Shiraf Sibaie

Grundare av Shiraf Academy

Det religiösa rådet började formas 2015 och består idag av Sheikh Salahuddin Barakat, Ass. Pr. Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, Dr. Fakhrudin Mokhtar och Ustadha Shiraf Sibai.

– Salahuddin Barakat är grundare Islamakademin och håller utbildningar och kurser inom Islams vetenskaper med utgångspunkt från Malmö. Han undervisar i bland annat rättslära [Fiqh] och troslära [’Aqida]. Idag leder och undervisar han det 4-åriga teologiprogrammet som Islamakademin erbjuder. Det riktar sig till studenter som vill fördjupa sig och är intresserade av att på sikt kunna undervisa i de Islamiska vetenskaperna.

– Associate Professor Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah är verksam vid CASIS som är kopplat till UTM (University of Technology Malaya) och är en av grundarna av WISE Summercamp samt utbildningsorganisationen TADIB international.

– Dr Fakhrudin Mokhtar är verksam i Malaysia och där han är ordförande för Al Azhar Alumni Association, professor på University Malaya och rektor på Insaniya College.


– Shiraf Sebaie är grundare av Zidni institutet och Shiraf Academy, varav hon idag är verksam inom den senast nämnda och håller utbildningar och kurser i Stockholmsområdet.
Religiösa rådet stödjer SMFR i religiösa frågor och med kontakter bland lärda såväl som specifik kunskap inom de religiösa vetenskaperna samt håller i utbildningar och föreläsningar. Religiösa rådet bistår även SMFR i arbetet av förtroendevaldas utveckling och kunskap inom utbildning av islamisk teologi och juridik.

SMFR har ambitionen att höja nivån av islamisk kunskap bland svenska muslimer.