Aktiviteter

Extra förbundsstämma 2024

Assalamo Aleikom / Fredliga hälsningar! Muslimska Fredsrörelsens förbundsstyrelse kallar härmed till extra förbundsstämma den 3 augusti 2024 med start kl 10:00. Extra förbundsstämman håller på tills dagordningens samtliga punkter är beslutade om. Mer information och möteshandlingar kommer att skickas ut senare in sha Allah. På agendan finns bland annat redovisning av det senaste verksamhetsområdets ekonomi,…
Läs mer

Kallelse till förbundsstämma 2024

Assalamo Aleikom / Fredliga hälsningar! Muslimska Fredsrörelsens förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 27 april 2024 med start kl 10:00. Förbundsstämman håller på tills dagordningens samtliga punkter är beslutade om. Mer information och möteshandlingar kommer att skickas ut senare in sha Allah. På agendan finns bland annat val av styrelse, redovisning av det senaste verksamhetsområdets…
Läs mer

Studiekvällar med Muslimska Fredsrörelsen

Assalamu alaykum/Fredshälsningar! Muslimska Fredsrörelsen startar med Guds välsignelse igång med både digitala och fysiska studiekvällar i höst! Alhamdulillah! Detta i syfte att erbjuda er tillfällen att plugga, arbeta och läsa i en Gudscentristisk gemenskap insha’Allah. Under dessa tillfällen kommer vi att, insha’Allah, använda oss av en studieteknik som kallas för Pomodoro. Pomodoro går ut på…
Läs mer

Kallelse till Extrainsatt Förbudsstämma 24/12 -2023

Fredliga hälsningar/Assalamo Aleikom Muslimska fredsrörelsen håller ett extrainsatt förbundsstämma den 24 december kl 10:00.

Pressmeddelande om situationen i Gaza – 20 Okt 2023

Runt 2,3 miljoner människor bor i Gaza där 75% av befolkningen är under 25 år dvs c:a 1,7 miljoner människor. Ca 40% av Gazas befolkning dvs c:a 1 miljon är barn som är under 14 år och skulle enligt svenskt system fortfarande inte ens ha gått ut grundskolan ännu. Dessa barn har samtliga fötts under…
Läs mer

Dhul-Qa’dah

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Årsstämma Muslimska Freds Region Syd

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Region Syd att arrangera sin årsstämma för 2023. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum Torsdag den 14 september kl 17:30. Tid: 14 september kl. 17:30 Plats: Zoom abdulaziz.saleh@muslimerforfred.org

Väst-konferensen 2023

Assalamu alaykun Fredliga hälsningar ! Muslimska Fredsrörelsen Region Väst önskar dig varmt välkommen till Västkonferensen 2023 med titeln ”Barakah – Nyckeln till en meningsfull vardag.” Konferensen kommer med Allahs vilja äga rum i Folkets Hus i Hammarkullen. Vi har bjudit in gästföreläsare som skall beröra ämnet barakah. Barakah ska förstås som Allahs välsignelser. Föreläsarna kommer…
Läs mer

Årsstämma Muslimska Freds Region Östergötland

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Region Östergötland att arrangera sin årsstämma för 2023. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum söndagen den 28 Maj kl 10:30 Tid: 28 maj kl. 10:30 Plats: Zoom abdulaziz.saleh@muslimerforfred.org

Årsstämma Region Väst

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Region Väst att arrangera sin årsstämma för 2023. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum söndagen den 30 april kl 10:30 Tid: 30 april kl. 10:30 Plats: Linköping/Zoom abdulaziz.saleh@muslimerforfred.org