Aktiviteter

SMFRs verksamhet kopplat till Coronautbrottet

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – som idag är Sveriges största muslimska ungdomsrörelse – arrangerar årligen flera hundra fysiska aktiviteter med våra avdelningar vilket innebär att vi har pågående verksamhet nästan året runt. Vi är väldigt glada och stolta över det växande engagemang som finns runtom i landet. Virusutbrottet påverkar givetvis detta och vi…
Läs mer

Autism awareness med SMFR Stockholm City

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar. Lokalavdelning Stockholm city kommer den 6 april arrangera ett föredrag kring psykisk ohälsa med fokus på AST-diagnosen Asberger. Lokalavdelningens ordförande Ibrahim Pohniluemaeh kommer att låta oss följa med på hans egna livsresa och hur diagnosen påverkat honom samt vilka lärdomar han kunnat dra utav det. Ibrahim Pohnilumaeh är, förutom ordförande i SMFR,…
Läs mer

Bokcirkel med SMFR Västra Stockholm

Assalamu aleikum / Fredliga hälsningar! Välkommen till en inspirerande bokcirkel som förhoppningsvis kommer bjuda på massor av intressanta diskussioner, perspektiv och insikter. Vi kommer läsa två böcker av den välkända författaren George Orwell: Djurfarmen och 1984. Djurfarmen är en satirisk fabel om en djurfarm där en revolution för demokrati slutar i diktatur. I Djurfarmen gör…
Läs mer

Regionstämmor

Regionårsstämmor har hållits under februari i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Östergötland. I samband med årsstämman blev det också en utbildning om islams historia – från skapelsens början till Sverige idag 2020. Vad som togs upp var bland annat de rättfärdiga kaliferna efter Profeten Muhammad ﷺ och de olika teologiska inriktningarna och rättläroskolorna som…
Läs mer

Katrineholm – Extra insatt årsstämma för SMFR Eskilstuna

*OBS! Årstämma inställd för att minska riskerna för *   Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Den 21 mars kl 11-12 anordnar SMFR Eskilstuna extra insatt årsstämma. Plats: Terminalgatan 9, Katrineholm Kontaktperson: Karima Abdou Karima.abdou@muslimerforfred.org 0700210634

Helsingborg – Arabiska kurs med SMFR Helsingborg

As-Salamo Alaikum/ Fredliga hälsningar! Har du alltid velat lära dig läsa, skriva samt kommunicera på arabiska men inte kunnat? Vi på SMFR Helsingborg erbjuder dig just denna möjlighet till att lära dig ett helt nytt språk oavsett förkunskaper, dock är det enda krav att du kan alfabetet. Med stöd utav en kompetent lärare som har…
Läs mer

Stockholm – Romme Skidresa med SMFR

’Assalamu ’aleykum allesammans! Då var det dags för SMFRs sista skidresa innan vi välkomnar våren! SMFR Järva och SMFR Stockholm Västra välkomnar er till en sista skidresa till Romme innan vi tar farväl av vintern och hälsar våren välkommen. Det blir skidor, snowboard, snöbackar och gemenskap. Du får chans att träffa nya och gamla SMFR-medlemmar,…
Läs mer

Eskilstuna – Läxhjälp årskurs 9 med SMFR Eskilstuna

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Välkomna till läxhjälp för årskurs 9 med SMFR Eskilstuna. SMFR Eskilstuna bjuder in dig till läxhjälp för årskurs 9, där du får ett gammalt nationellt prov i Svenska. Du sitter i 20-30 minuter själv med provet och försöker göra så mycket du kan, efter det gå vi genom provet tillsammans där vi…
Läs mer

Interkulturell mötesplats för unga!

Under helgen 7-9 februari anordnade Sigtunastiftelsen i samverkan med studieförbundet Sensus den 14 omgången av interkulturell mötesplats för unga. Närvarande var medlemmar från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svenska Kyrkans Unga och Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet. Från SMFRs del deltog Sondos Shobaki, Abbe Malekzadah och Camad Rahma. Syftet med mötesplatsen var att få den enskilde deltagaren att känna sig…
Läs mer

Extra insatt årsstämma SMFR Region Stockholm

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! SMFR Region Stockholm att hålla en extra insatt årsstämma som kommer att äga rum söndagen den 29 mars kl 8:30. Tid: 29 mars kl. 8:30 Plats: Dalslandsgatan 2 (kansliet) Kontakt: nofa.malla-mohammed@muslimerforfred.org, 0729267814