Kategori: Uppsala

Uppsala extrainsatt årsmöte och föreläsning

Idag hade SMFR i Uppsala en föreläsning med generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan om SMFRs struktur och om islamisk världsbild samt metafysisk psykologi. Föreläsningen gick bland annat igenom Islamiska vetenskaper utifrån Hadith Gibril och hur premisser vi bär på formar vår världsbild samt hur det i sin tur påverkar hur vi förstår, tolkar, agerar och uppfattar vår verklighet.…
Läs mer

Uppsala – Extra insatt årsmöte för SMFR Uppsala

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Den 25 september kl 17:30-20:00 anordnar SMFR Uppsala ett extra insatt årsmöte för nyval av styrelse. I samband med årsmötet hålls även en föreläsning i islamisk världsbild och metafysisk psykologi av generalsekreterare Yasri Khan. Plats: Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala Kontaktperson: Mohammed Tahir mohammed.tahir@muslimerforfred.org 0700503141