Lokalavdelningar

SMFR Helsingborg

2020

Bana Alshahabi valdes till ordförande för 2020.

2019

Sabrin El sakka valdes till ordförande för 2019

2018


Salaam Tiro blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Sara Tiro, Yaman Tiro, Hala Alaswad och Diana Alsibal som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Mohammed Baker El-Challah (omval) blev omvald till ordförande för 2017


2016

Mohammed Baker El-Challah (omval) blev ordförande för 2016. SMFR Södra ändrade också namn till SMFR Helsingborg då SMFR Malmö och SMFR Lund startats igång och man bildat region södra Sverige.


2015

31 januari hadde SMFR Södra Sverige sin årsstämma där Mohammed Baker El-Challah (omval) valdes till ordförande med Fardous El-Sakka, Noor Kabtool, Rima Khader, Iman Sadeke, Alaadin Alsarakebi, Agit Kizilkaya och Hakim Bellil som ledamöter.


2014

den 14 december hadde lokalavdelningen sin årsstämma i samband med SBSS Utbildningen där Mohammed Baker El-Challah (nyval) valdes till orförande med Fardous El-Sakka, Hakim Bellil, Agit Kizilkaya och Iman Sedeke som ledamöter.


2013

I augusti startades SMFR Malmö lokalgrupp upp igen som har varit inaktiv en period. SMFR Malmö var SMFRs första uppstartade lokalavdelning och nu blåser det vind i seglen igen. SMFR Malmös styrelse för 2013 och nyvalda representanter har nu tagit upp arbetet för fred och rättvisa.
Den nyvalda styrelsen består av följande ledare:
Ordförande: Khaoula Ghodhbani (Entledigades i oktober 2013, Avin Jomaa fick förtroende att ta över som ordförande)
Vice ordförande: Soraya Davida Bandeily
Sekreterare: Sabiha Kaimi
Kassör: Avin Jomaa
Ledamöter: Alaa Hadrous, Yousef Matar, Shehed Allafta, Mohammed Bakr El-Challah, Farishta Safi


2012

Malmö lokalavdelning har inte haft sitt årsmöte för mandatperioden 2012-2013 och har därmed blivit fryst som lokalavdelning i enlighet med SMFRs stadgar.
Kawtar Chibli som blev koordinator har flyttat till Stockholm permanent och avgått från SMFR Malmö. I väntan på en omstart så koordineras SMFR Malmö koordineras för närvarande av Nina Depuit som suttit i SMFR Malmös styrelse sedan 2011.


2011

Kawtar Chibli är en utexaminerad socionom som studerar master i freds och konflikt i Uppsala och jobbar på familjevårdsinstitution som behandlare. Kawtar har tidigare varit förbundets medlemssekreterare och blev senare vald till förbundsstyrelsen 2011. Hon blev sedan tillsatt av förbundsordförande som förbundssekreterare där hon ansvarade för organisationen och lokalavdelningarna. I förbundet tjänstgjorde hon även i förbundets mest verksamma organ arbetsutskottet som ansvara för all koordinering av förbundets verksamhet med regelbundna möten varje vecka.

På förbundsstämman 2012 blev hon åter vald till förbundet som ledamot. Kawtar har under tiden i arbetsutskottet och i rollen som förbundssekreterare fått en stor internationell och nationell erfarenhet av att bedriva fredsarbete liksom fått en stor insyn i det organisatoriska, strategiska samt administrativa arbetet inom förbundet. Avin avgick som ordförande sommaren 2011. Tillförordnad ordförande för Malmö är sedan dess fd förbundssekreterare Kawtar Chibli som också är invald ledamot i Malmös lokalavdelning .


2010

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa första lokalavdelning startades i Malmö den 18 april 2010 i Ibn Rushds lokaler. Vid det konstituerande mötet valdes Avin Jomaa till den första ordförande för Malmös lokala styrelse. Avin Jomaa har en kandidat i fred och konfliktvetenskap vid Malmö Högskola och har tidigare läst religionsvetenskap vid Lunds Universitet. Hon har bland annat bott och arbetat för olika kvinnoorganisationer i Genève och varit aktiv i FN-förbundet i Malmö. – Jag ser fram emot uppdraget som ordförande för Malmös lokalavdelning och tar mig an denna utmaning med stor ödmjukhet. Det känns fantastiskt kul att vi nu äntligen kan starta igång en tydlig verksamhet i Malmö, och jag ser fram ett gott samarbete med alla systrar och bröder för att jobba för ett bättre samhälle. Med Guds vilja skall vi i Malmö nu visa att vi är en kraft att räkna med. 2010 planerar SMFR att upprätta minst fem lokalavdelningar i Sverige varav Malmö är en av dem. SMFR kommer att erbjuda medlemmar möjligheter till personligt lärande och utveckling tillsammans med ett professionellt, engagerat och stöttande nätverk. Ansvarig för utbildningsutskottet i Malmö blev föreläsaren och entreprenören Salih Tufekcioglu. Han uttrycker sin glädje över upprättandet av lokalavdelningen på följande sätt – Jag är mycket stolt över våra unga bröder och systrar som arbetar på ett så flitigt och professionellt sätt inom Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Samtidigt är jag glad över att få vara med i detta nätverk.

SMFR Malmö

2020

Mohammed El Habet blev vald till ordförande för 2020

2019

Mohammed El Habet blev vald till ordförande för 2019


2018

Mohammed El Habet blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Hatim Abdel-hadi, Mustafa El Habet, Ibrahim Kizilkaya och Malak Abdel-hadi som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Mohammed El Habet blev vald till ordförande för 2017. Styrelsen består av 5 ledamöter: Malak Abdel-Hadi, Martin Sidlecki, Hatim Ezzat Abdel-Hadi, Fardous El Sakka och Mohammed Bakr som blev vald till ledamöter för 2017.


2016

Mohammed El-Habet blev vald till ordförande för SMFR Malmö 2016.


2015

Mohammed Bakr El-Challah blev vald till ordförande för SMFR Malmö 2015.


2014

Avin Jomaa blev vald till ordförande för SMFR Malmö 2014.


2013

Avin Jomaa blev vald till ordförande för SMFR Malmö 2013 efter Khaoula Ghodhbani som entledigades december 2013.


2012

Nina Depuit blev vald till kontaktperson för SMFR Malmö 2012.


2011

Avin Jomaa blev vald till ordförande för SMFR Malmö 2011.


2010

Avin Jomaa blev vald till ordförande för SMFR Malmö 2010.

SMFR Lund

2020 

2019

Sabrin El-Sakka blev vald som ordförande för 2019

2018

Inam Sadeke blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Iman El-Sakka, Andrea Mesterbasic, Dania El-Sakka och Sabrin El-Sakka som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Fardous El-Sakka valdes till ordförande för SMFR Lund


2016

Fardous El-Sakka valdes till ordförande för SMFR Lund

SMFR Bjuv

2020 

2019

Mohammed Bakr blev omvald till ordförande för 2019.

2018

Mohamed Bakr blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Ahmad AlsibaiAghaed AlsibaiAhmad Khankan, Bassam Kharat och Yaseen Alaini som blev vald till ledamöter för 2018.

SMFR Åstorp

2020

Mohammed Khafaja valdes till ordförande

2019

Bana Alshehabi valdes till ordförande

2018

Yomna Alshehabi blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Batol Alshehabi, Bana Alshehabi, Jasmin Zaidan och Maged Zaidan som blev vald till ledamöter för 2018.

SMFR Höganäs

2020 

Nour Khafaja omvaldes till ordförande

2019

Nour Khafaja omvaldes till ordförande

2018

Nour Khafaja blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Mohammed Khafaja, Maia Khafaja, Hayat Hjar och Ameen Alaina som blev vald till ledamöter för 2018.


2020

Bara Hudji omvaldes om till ordförande för SMFR Kristianstad

2019

Baraa Hudji omvaldes till ordförande för SMFR Kristianstad

2018

Baraa Hudji valdes till ordförande för SMFR Kristianstad


SMFR Angered

 2020

Ruqeya Muric blev omvaldes till ordförande för 2019

2019

Ruqeya Muric blev vald till ordförande för 2019

2018

Jamila Ali blev omvald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Hibaakh Jamac, Mona Sayed Abdu, Zamzam Mohamud och Aida Nauti som blev vald till ledamöter för 2018.

2017

Jamila Ali väljs om som ordförande

2016

SMFR Angered startades med Jamila Ali som ordförande. Jamila Ali var tidigare ledamot i SMFR Västra Göteborg.

SMFR Hisingen

2019

Hodon Ali blev omvald till ordförande för 2019

2018

Hodon Ali blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 5 ledamöter: Shukri Yasin, Kowser Berhanu, Maryan Mohamud, Mannal Sade och Rahmo Elmi som blev vald till ledamöter för 2018.

2017

Hamdi Abdulkader väljs om med förnyat mandat som ordförande. SMFR Västra Göteborg byter också namn till SMFR Hisingen.

2016

Hamdi Abdulkader väljs om till ordförande och hennes styrelse väljs om med förnyat mandat.

2015

SMFR Västra Göteborg grundas och Hamdi Abdulkader Osman väljs till första ordförande. Hamdi har tidigare varit vice ordförande för SMFR Västra Sverige och varit ledamot där sedan 2012 då hon gick sin första utbildning SBSS tillsammans med Sümeyya Gencoglu (som senare blev ordförande för SMFR Halmstad). Utbildningen SBSS hölls av förbundsordförande Yasri Khan. Hamdi har sedan dess varit aktiv i SMFR och deltagit på flertal utbildningar och förbundsledningshelger.

SMFR Södra Göteborg

2020 

2019

Abdirahman Mohamud blev omvald till ordförande

2018

Abdirahman Mohamud blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Ruqaya Muric, Rumaysa Muric, Ifrah Ali, Mohamed Jamal som blev vald till ledamöter för 2018.

2017

SMFR Västra Sverige byter namn till SMFR Södra Göteborg. Sara Younes tar över som ordförande.

2016

SMFR Västra Sverige hade sin årsstämma i Januari där Sara Younes avgick som ordförande efter 2,5 år och ersattes av Abdulaziz Saleh som ny ordförande.

2015

30 janauri hadde SMFR Västra Sverige sin årsstämma där Sara Younes blev omvald med förnyat förtroende som ordförande med Hamdi Abdulkadir Osman som vice ordförande och Abdirsac Abdullahi, Naimo Abdi, Kholoud A. Atta, Kowser Berhanu, Mohammed Ali och Hatice Abdullah som ledamöter.
Hamdi Abdulkadir blev under denna period vald till ordförande för den nya lokalavdelningen SMFR Västra Göteborg.

2014

Den 23/11 hade SMFR Västra Sverige sitt årsmöte där en ny styrelse valdes på 3 månader. Ett nytt årsmöte kommer ske igen mellan jan-feb 2015 för att rätta till ett fel som uppstått med årscykeln. SMFR planerar även en eventuell förgrening av SMFR västra till två separata lokalavdelningar som omfattar en mindre geografisk kontext för att bättre kunna hantera SMFRs tillväxt i västra Sverige. Av den anledningen har därför en ovanligt stor styrelse valts att leda verksamheten under denna period.

Sara Younes blev omvald med förnyat förtroende under denna period som ordförande. Även Sümeyya Gencoglu och Hamdi Abdulkadir Osman fortsätter som omvalda ledamöter. Helt nya ledamöter som valdes in i helgen blev Syed Alsagoff, Mohammed Alii, Abdirsak Abdullahi, Shafiq Alsagoffi, Naimo Abdi, Hiba Charkas, Kowser Berhanu, Kholoud A. Atta, Fathi Abdii och Hatice Abdullah.

Sara Younes har tidigare suttit i SMFR Västras styrelse som ordförande och blev aktiv i SMFR via utbildningen Great debaters. Hon vann en Ipad som vinnare av SMFRs nationella debattävling 2012. Hon gick sedan den 6 månader långa utbildningen Värdebaserat ledarskap som SMFR arrangerade tillsammans med scouterna och konungens stiftelse. Hon har även gått utbildningen SBSS.

Sümeyya Gencoglu blev under denna period vald till ny ordförande för det nyligen uppstartade SMFR Halmstad i samband med att hon flyttade dit.

2013

Under 2013 kom aktiverades lokalavdelningen på nytt efter en tids inaktivitet och beslutade att byta namn till SMFR Väst från den tidigare beteckningen SMFR Göteborg. Detta för att täcka in ett bredare geografiskt område och därmed består idag styrelsen för SMFR Väst av individer från Borås, Göteborg och Halmstad. Lokalavdelningen leds av Sara Younes som går den kvalificerade ledarskapsutbildningen Värdebaserat Ledarskap som SMFR håller tillsammans med Scouterna. I styrelsen sitter även Sümeyya Gencoglu, Hamdi Osman, Intisar Ahmeddin och Elif Gencoglu.

2012

Förbundet höll ett uppstartsmöte i samband med den internationella fredsdagen 21 september. Den nya kontaktpersonen för SMFR Göteborg är Mohammed El Alti. Mohammed El Alti har studerat på Chalmers och jobbar på Securitas i Göteborg. Han är även tidigare fredsagent och genomgick kursen 2007. Inget årsmöte har skett 2012 vilket innebär att det inte finns ett stadgemässigt mandat hos en lokalstyrelse i Göteborg – vilket innebär att lokalavdelningen är temporärt fryst. Förbundet planerar dock att hålla ett möte i Göteborg i samband med internationella fredsdagen 21-24 september 2012 efter Ramadan för att hjälpa lokalavdelningen att sammankalla medlemmar och hjälpa avdelningen att komma på fötter igen och åter bli stadgeenliga. Tills dess har Sidra Chaudry tagit över rollen som koordinatör i Göteborg. Sidra utbildar sig till Psykolog och har genomgått SMFRs workshopledarutbildning Salaams Vänner som är ett samarbetsprojekt mellan SMFR och Kristna Freds samt suttit i styrelsen för SMFR Göteborg som ledamot. Hon är även tidigare fredsagent.

2011

Hinda Talal avgick av privata skäl som ordförande i mars 2012 innan mandatperiodens slut och inget årsmöte kunde hållas för att demokratiskt välja en efterträdare för 2012. Innan hon avgått utsågs Haisam till vice ordförande för styrelsen i lokalavdelningen. Under Hindas ledning uppmärksammade SMFR Göteborg bland annat skjutningarna i Toulouse liksom startade samarbete med organisationen 1200 kvadrat. Föreningen höll också en del interna utbildningar i Göteborg. Haisam tog temporärt rollen som koordinator för Göteborg. Haisam avgick dock kort därefter i början av April 2012 innan ett nytt årsmöte kunde hållas – som en konsekvens av detta frystes föreningen i väntan på en ordentlig uppstart.

Ny ordförande för SMFR Göteborg blev Hinda Talal som tidigare blivit invald som suppleant i förbundet av årsmötet. Hinda har en master inom freds och konflikt och hade inga tidigare föreningserfarenheter innan SMFR men visade upp en stark vilja till engagemang och visat sig villig ta på sig ansvar. Förbundsordförande Yasri Khan tog in henne att tjänstgöra i det väldigt aktiva arbetsutskottet i förbundet och utnämnde henne senare till vice förbundsordförande. Hinda spelade en framträdande roll i förbundet genom att förbundsordförande utnämde henne till sin vice förbundsordförande och tog in henne i arbetsutskottet.

Under tiden som Vice förbundsordförande fick Hinda möjlighet till att utvecklas inom ledarskap och strategi och möjlighet till extra utbildning. Under årsmötet 2011 så nominerade förbundsordförande personligen, Hinda Talal till ny ordförande för Göteborg efter att det stod helt klart att Hashim Khan (ej släkt) inte tänkte omkandidera då han skulle studera arabiska i Egypten. Hinda studerar en master inom freds och konflikt och har varit aktiv i förbundet sedan 2010. Hon var med som utbildare för SMFR i projektet Värdebaserat ledarskap som var ett gemensamt samarbetsprojekt mellan Scouterna och SMFR

2010

Hashim Khan avgick i samband med årsmötet och lyckades med konsten att lämna över rollen som ordförande till en inspirerad och engagerad lokalavdelning. Vid Hashims avgång så fanns 14 villiga kandidater till styrelsen varav 9 valdes in med c:a 30 närvarande medlemmar på årsmötet. Ett gott tecken för framtiden – nu får vi hoppas att efterträdaren lyckas hålla igång fanan. Göteborg har efter Hashims ledarskap fått ärva de bästa förutsättningarna för aktivt engagemang bland SMFRs lokalavdelningar inför 2011! Hashim Khan blev den första ordförande för Göteborg. Han har lett organisationen till att bli en stabil lokalavdelning och fått in nya engagerade eldsjälar in i SMFR. Under Hashim Khans ledning så samlades flera aktiva personer i SMFR. Hashim Khan kom i kontakt med SMFR under en intensiv islamisk kurs i Malaysia genom SMA-Summercamp tillsammans med bland annat Yasri Khan och Anwahr Athahb. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas fjärde lokalavdelning startades i Göteborg den 22 september 2010 med representanter från förbundet.

SMFR Östra Göteborg

 2020

Sabbontu Idris blev vald till ordförande för 2020

2019

Tuba Tezcan blev vald till ordförande för 2019

2018

Abdelrahman Asad blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter:  N.C , Loujina Chekh Al Chabab, Sabboontu Idris och Falhado Ebekar som blev vald till ledamöter för 2018.

2017

Abderahman Asad tar över som ny ordförande

2016

SMFR Östra Göteborg grundas med Kholoud Ahmed Atta som ordförande. Khouloud var tidigare ledamot i SMFR Västra Sverige. Efter sommaren så avgick Kholoud då hon blev antagen till studier i Örebro. Sara Younes tog över som ordförande.

SMFR Göteborg City

 

2019

Kamila Abdullah blev vald till ordförande för 2019

2018

Hanna Ali blev omvald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Kamila Abdullah, Marian Yasin, Suweyda Abdirasak och Nimo Elmi som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Hanna Ali tar över som ny ordförande. Hanna har tidigare varit ledamot i SMFR Västra Göteborg.


2016

SMFR Göteborg city grundas med Sumeyya Gencoglu som ordförande. Sumeyya var tidigare ordförande för SMFR Halmstad och har innan det varit ledamot i SMFR Västra Sverige.


2015

Sara Younes valdes till ordförande för SMFR Göteborg.


2014

Sara Younes valdes till ordförande för SMFR Göteborg.


2013

Sara Younes valdes till ordförande för SMFR Göteborg.


2012

Ahmed El-Alti valdes till kontaktperson för SMFR Göteborg.


2011

Hinda Talal valdes som ordförande för SMFR Göteborg.


2010

SMFR Göteborg grundades med Hashim Khan som ordförande.

2020

Samuel Thorsson omvaldes till ordförande för SMFR Trollhättan.

2019

Samuel Thorsson valdes till ordförande för SMFR Trollhättan.


SMFR Norra Stockholm

2020

Dahir Abdullahi valdes till ordförande för 2020

2019

Raja Ali Mohammed valdes till ordförande för 2019.

2018

Jaffar Ridha blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 5 ledamöter: Sanjin Harbas, Nils Werge, Marwan Adam, Ammar Adem, Khalid Shariff som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

På SMFR Norra Stockholms årsstämma valdes Osman Adem (nyval) till ordförande.


2016

På SMFR Norra Stockholms årsstämma valdes Shaimaa Abdelhady (nyval) till ordförande.


2015

25 januari hade SMFR Norra Stockholm sin årsstämma där valdes Amal Seraj till ordförande med Faadil Jamal, Omera Saleh, Yasri Khan och Zahid Qayyum som ledamöter.


2014

På årsstämman 2014 bytte lokalavdelningen namn till SMFR Norra Stockholm för att täcka in en bredare geografiskt område. På stämman fick Amal Sara Seraj förtroendet att leda lokalavdelningen vidare då Wafa flyttat till Palestina för studier i Mänskliga Rättigheter. Amal har varit en drivande kraft i SMFR och är även aktiv samt ordförande för organisationen SEUM, Sveriges Eritreanska Unga Muslimer. Hon kandiderar även till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun.


2013

SMFR Sigtuna konstituerades 2013 med Wafa Temeza i spetsen som fick förtroendet att leda den nya och nordligaste lokalavdelningen i Stockholm.

SMFR Järva

2020

Tihama Al Hashmi blev vald till ordförande för 2018

2019

Tihama Al Hashmi blev vald till ordförande för 2018

2018

Tihama Al Hashmi blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Basira Khirzia, Samira El Garda, Umukalthum Mohamed och Athar Khaled som blev vald till ledamöter för 2018.

2017

Arif Jehda-Oh valdes om till ordförande.

2016

Arif Jehda-Oh valdes under årstämman den 29:e januari 2016  till ordförande tillsammans med ledamötena Nadia Sultana, Shaimaa Abdelhady, Tihama Al- Hashmi, Meltem Gul och Burak Gul. Arif har tidigare suttit med i styrelsen ett långt tag och har varit en aktiv medlem under 2015.


2015

Nadia Sultana har under årsstämman som hölls den 29 janauri 2015 fått fortsatt förtroende att leda lokalavdelningen som ordförande med Arif Jehda-Oh, Bodour Al-Hashmi, Shaimaa Abdelhady och Wafa Saleh som ledamöter.


2014

Under 2014 valdes Nadia Sultana till ny ordförande för Järva lokalavdelning som gått ett flertal utbildningar genom SMFR, bland annat den kvalificerade ledarskapsutbildningen Värdebaserat Ledarskap. Nadia är utbildad jurist och är aktiv på flera olika håll i samhället, bland annat i Al Maghrib Institute Sweden. Till styrelsen valdes även Bodor Al-Hashmi, Shaimaa Abdelhay, Akram Romae, Saini Benabdullatek, Arif Jehda-Oh och Wafa Saleh.


2013

Under 2013 valdes Saini Benabdullatek till ny ordförande för Järva lokalavdelning som gått ett flertal utbildningar genom SMFR, bland annat genom projektet Salaams Vänner som är ett samarbete mellan SMFR och Kristna Fredsrörelsen och deltog under tiden hon valdes i utbildningen Värdebaserat Ledarskap.


2012

Ny ordförande för Järva är Khadijah Saleh. Hon jobbar som projektledare på Kista folkhögskola. Khadijah har tidigare erfarenhet av föreningsarbete och var aktiv i SEUM, Sveriges Eretrianska Unga Muslimer. Khadijah genomgår SMFR och Scouternas gemensamma avancerade ledarskapsutbildning Värdebaserat Ledarskap 2012.


2011

Omera Saleh avgick på årsmötet som ordförande för Järva lokalavdelning och blev efterträdd av Khadijah Saleh. Omera Saleh har lyckats med att bygga upp en mer aktiv styrelse under sin period som ordförande och fått igång löpande möten. Under hans period så arrangerades bland annat Ramadanborden och andra aktiviteter i Järva. Omera tillträdde kort därefter som ny ordförande för SMFR Stockholm för perioden 2012-2013. Ny ordförande för Järva är Omera Saleh för perioden 2011-2012. Han jobbar som eltekniker på Fortum. Omera har tidigare erfarenhet av föreningsarbete och var tidigare ordförande för SEUM, Sveriges Eretrianska Unga Muslimer. Omera är också en alumn från SMFR och Scouternas gemensamma avancerade ledarskapsutbildning Värdebaserat Ledarskap 2011.


2010

Nedim Bircan avgick i samband med årsmötet 2010 och efterträddes av Omera Saleh. Ny ordförande för SMFR Järva är Nedim Bircan som blev den första ordförande för SMFR Järva. Han sitter på mandatperioden 2010-2011. – Jag känner mig stolt över att fått förtroendet och inser att det här uppdraget kommer innebära ett stort ansvar. Järva i sig är ett specifikt område med många olika muslimska grupperingar. Jag ser det här som en utmaning att bryta den här trenden. Jag hoppas att vi kommer kunna bygga upp en ny gemenskap som är öppna för samtliga muslimer i Järva. I det arbetet tror jag att de unga kommer spela en viktig roll. Nedim Becan bor i Sollentuna och jobbar på Octafarma som acept tekniker. Han har tidigare erfarenhet av föreningsarbete och har ett tidigare engagemang i föreningen Semerkand. Han genomgår även SMFRs utbildning för att bli coach för samarbetsprojektet, salaams vänner.

SMFR Västra Stockholm

2020

Umed Sultanov blev vald till ordförande för 2019

2019

Umed Sultanov blev vald till ordförande för 2019


2018

Umed Sultanov blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Sondos Al Shobaki, Sara Babiker, Adam Alnaami, Amir Obuca som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Sara Babiker valdes till ordförande


2016

Omera Saleh Valdes till ordförande


2015

27 januari hadde SMFR Västra Stokcholm sin årsstämma där Ahmed Ibrahim valdes till ordförande för lokalavdelningen med Louai Wafai, Jalil El-Khalifi, Johan Gillman och Amir Dabboussi som ledamöter.


2014

SMFR Västra Stockholm konstitueras och blir region Stockholms femte lokalavdelning. Louai som tidigare suttit i styrelsen för SMFR Järva gick vidare till att starta upp en helt ny lokalavdelning. Louai har tidigare varit anställd hos SMFR som kanslisekreterare och arbetat administrativt samt med projektet ”Great Debaters”. Till styrelsen valdes även Amir Dabboussi, Johan Gillman, Jalil El Khalifi och Ahmed Ibrahim.

SMFR Stockholm City

2020

Ibrahim Pohniluemaeh blev omvald till ordförande för 2020

2019

Ibrahim Pohniluemaeh blev omvald till ordförande för 2019

2018

Ibrahim Pohniluemaeh blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Bekzod Rajabov, Mohamed Abdillahi Ahemd, Rafigul Islam och Fatih Döner som blev vald till ledamöter för 2018.

Samt att lokalavdelningen har bytt namn från SMFR Stockholm till SMFR Stockholm City.


2017

Ibrahim Pounimaleh väljs som ny ordförande. Han har tidigare suttit som ledamot i SMFR Stockholm.


2016

Ayan Osman valdes om till ordförande.


2015

26 januari hade SMFR Stockholm sin årsstämma där valdes Ayan Osman (nyval) till ordförande med Iman Djelloul, Yasmina Khalfi, Mona Ibrahim och Berfin Shamlou som ledamöter.


2014

Nofa Malla-Mohammed fick förnyat mandat som ordförande för mandatperioden 2014-2015. Hon har tidigare gått utbildningarna Salaams Vänner som sker i samarbete med Kristna Fredsrörelsen och Värdebaserat Ledarskap som är en kvalificerad ledarskapsutbildning som hålls tillsammans med Scouterna. Nofa Malla-Mohammed har även tidigare innehaft rollen som medlemssekreterare och slussat nya medlemmar till lokalavdelningar. Till styrelsen valdes även Yasmina Khalfi, Ayan Osman, Selima Benhabara, Iman Djelloul och Berfin Shamlou.


2013

Nofa Malla-Mohammed blir ny ordförande för mandatperioden 2013-2014. Hon har tidigare suttit som ledamot för SMFR Stockholm och axlar nu rollen som ordförande. Hon har tidigare gått utbildningarna Salaams Vänner som sker i samarbete med Kristna Fredsrörelsen och Värdebaserat Ledarskap som är en kvalificerad ledarskapsutbildning som hålls tillsammans med Scouterna. Nofa Malla-Mohammed har även tidigare innehaft rollen som medlemssekreterare och slussat nya medlemmar till lokalavdelningar.


2012

Omera Saleh blir ny ordförande för mandatperioden 2012-2013. Han har tidigare suttit som ordförande för SMFR Järva och axlar nu rollen i den något större lokalavdelningen SMFR Stockholm.


2011

Aya Avgick som ordförande på årsmötet och efterträddes av Omera Saleh. På förbundsstämman 2012 var Aya den första att mottaga priset från Yasri Khans ledarskapsstiftelse för sin insats i SMFR som varje år ges till en man och en kvinna. Under Ayas mandatperiod under 2011 har Stockholms lokalavdelning växt oerhört mycket och skapat en stabilitet för hela stockholmsregionen. SMFR Stockholms inflytande har växt oerhört mycket under hennes mandatperiod vilket syns genom de ansvarsposter som hennes styrelse fått förtroende att bära inom förbundet. Aya har blivit ny ordförande för SMFR Botkyrka under mandatperioden 2012-2013, blivit ordförande för SMFR region Stockholm och är numera förbundsordförande Yasri Khans Stabchef. Hon kommer även att bli en av de nya utbildarna i Salaams Vänner.

Utöver detta har hon blivit invald i den mycket hedervärda SMFR-senaten. Under Ayas tid som ordförande har SMFR stockholm bland annat anordnat workshops, inspirationsdagar, anordnat manifestationer mot vapenexport och byggt upp en starkare lokalavdelning. Ny ordförande för Stockholm blev Aya Zemzem Mohammad. Hon studerar till ekonom på Stockholms universitet. Aya har en tidigare bakgrund inom SMFR där hon var med vid uppstartandet av lokalavdelningen i Stockholm. Aya är även med i projektet Salaams Vänner som en av ungdomsutbildarna. Aya tar över efter Hani Abdulkader som ny ordförande för Stockholms lokalavdelning. Under Hani Abdulkaders ledning har SMFR stockholm bland annat hållit i en valdebatt mellan riksdagspartierna och anordnat inspirationsdagar.


2010

Ordförande för Stockholm blev Hani Abdulkader. Hon studerar till en master inom läkemedleskemi på Stockholms universitet. Hon uttrycker sin glädje över upprättandet av lokalavdelningen på följande sätt – Jag känner mig oerhört previligerad som får vara med och ta del av denna extraordinära resa. Anledningen till varför jag valde att engagera mig i SMFR är för att jag anser att det finns för mycket okunskap om Islam i dagens samhälle, och jag anser att SMFRs arbete skapar en bättre förståelse samtidigt som den stärker många unga muslimers identitet i västvärlden.

SMFR Södra Stockholm

 

2020

Abudlmajed blev vald som ordförande för 2020

2019

Linah Gillman blev vald som ordförande för 2019

2018

Raja Mohammed Ali blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Linah Gillman, Tuba Erdogan, Shaimaa Alkhlif, Rami Hussein och Karina Abdou som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Tuba Tezcan omvaldes till ordförande


2016

Valdes Tuba Tezcan till ordförande


2015

28 januari hadde SMFR Södra Stockholm sin årsstämma och där valdes Hoda Saad (nyval) till ordförande med Semanur Taskin, Tuba Tezcan, Naznin Kamaly, Marouan Hashous, Youssef Boularbah, Jaffar Ridha och Samira El Garda som ledamöter. 


2014

På årsstämman valdes Semanur Taskin till ny ordförande för SMFR Södra Stockholm. Hon har tidigare erfarenhet av engagemang i det civila samhället såväl som det muslimska civilsamhället. Tidigare har hon gått högskolekursen ”Projektledning och ledarskap med inriktning mot det muslimska civilsamhället” som SMFR anordnat på uppdrag av Härnösands Folkhögskola. Till styrelsen valdes även Hoda Saad, Tuba Tezcan, Naznin Kamaly, Marouan Hashous, Youssef Boularbah, Redwan Jaffer och Samira El Garda. 


2013

Under 2013 bytte lokalavdelningen namn till Södra Stockholm och nyvald ordförande blev Redwan Jaffer som parallellt gick utbildningen Värdebaserat Ledarskap som är en kvalificierad ledarskapsutbildning SMFR håller i samarbete med Scouterna.


2012

Ny ordförande för mandatperioden 2012-2013 är Aya Zemzem Mohammed. Hon är även ordförande för SMFR region Stockholm (den regionala organisationen för stockholms lokalavdelningar) liksom medlem i den hedervärda SMFR-Senaten. Aya har även tilldelats Yasri Khans ledarskapspris för sitt arbete i SMFR bland annat som ordförande för SMFR stockholm lokalavdelning.


2011

Osman Adem avgick som ordförande för SMFR Botkyrka i samband med årsmötet och efterträddes av Aya Zemzem Mohammed. Osman blev efter ett års uppehåll åter invald i förbundsstyrelsen och är även invald och medlem i den hedervärda SMFR-Senaten. Osman har även blivit tilldelad rollen som SMFRs ekonom av förbundsordförande. Inom förbundet har han även fått ansvaret att jobba med SMFRs Islamfrågor.

Under Osman Adems tid startades samarbeten med ABF i Botkyrka, Botkyrka kommun och ungdomsgårdar i Botkyrka. SMFR deltog även på olika arrangemang för föreningslivet i Botkyrka. Ny ordförande för Botkyrka lokalavdelning blev Osman Adem som är en tidigare ledamot av förbundsstyrelsen samt fd ordförande för SEUM – Sveriges Eretrianska Unga Muslimer. Han studerar till ekonom på södertörns universitet och har tidigare blivit tillsatt av förbundsordförande att arbeta i SMFRs mest aktiva organ arbetsutskottet under 2010. Osman har fått ta det övergripande ansvaret för SMFRs ekonomi. Han jobbar som ekonom på Gryningeskolan. Osman är även alumn för SMFR och Scouterna gemensamma avancerade ledarskaps utbildning Värdebaserat Ledarskap.


2010

Ordförande för Botkyrka lokalavdelning blev Ahmed Nuru. Han jobbar som filmmakare och har studerat vid dramatiska institutet och har tidigare varit aktiv i Alaadin scoutkår som ordförande. Han uttrycker sin glädje över upprättandet av lokalavdelningen på följande sätt Vilken värld vill jag leva i? Detta är frågan som fick mig engagerad i SMFR. Jag är väldigt glad att bli utvald som ordförande inom SMFR Botkyrka.

För mig personligen har rollen inte så stort betydelse, jag är nämligen inte själv med om det här. Utan viktigaste för mig är att vi tillsammans gör dessa förändringar i våra förorter, med den gemensamma förmågan hos alla. SMFR Botkyrkas vision är stor men möjlig att nå är större. Den 9 augusti beslutade medlemmar i SMFR från Botkyrka att de ville starta en egen lokalgrupp och fick genomgå en grundutbildning från SMFRs förbundsordförande, Yasri Khan.

En tändande gnista var att aktiva medlemmar inom SMFR kände att de ville fokusera på att arbeta med lokalt arbete efter det våldsamma mordet på Seedy Rahman den 30 juli. Osman Adem och Ahmed Nuru startade igång en kampanj för att hedra Seedy Rahman och ordnade en manifestation för honom som samlade hundratals personer.

Lokalgruppen anordnade en manifestation mot gatuvåldet på Alby torg och startade nätverket Botkyrkas framtid tillsammans med Islamiska förbundet i Botkyrka, Alaadin scoutkår och Sveriges Eritreanska Unga Muslimer med tre väldigt specifika krav som hittills fått hundratals underskrifter. Lokalgruppen leds idag av medlemmarna Shafqat Khatana, Ahmed Nuru samt förbundskassören Osman Adem och driver gruppen tillsammans med en majoritet av SMFRs medlemmar i Botkyrka. Tanken är att lokalgruppen formellt ska omvandlas till en lokalavdelning efter Ramadan.

SMFR Atletica

2017

Yosra Mustafa väljs som ny ordförande som läser på år 2 på Atletica Gymnasiet. Man har gjort en namninsamling och lyckats samla över 1/4 av eleverna på skolan till att bli medlemmar i SMFR Atletica.

2016

Elevföreningen SMFR Atletica startas och kopplas till Atletica Gymniasiet i Stadshagen (Stockholm) med Adem Mohammed som första ordförande. Ambitionen är att arbeta för att se till att kunna få be på Atletica gymnasiet där eleverna på gymnasieskolan vill kunna ha någonstans att be under skoltid.

SMFR Uppsala

2020

Owais Syed valdes till ordförande för SMFR Uppsala.2019

Loujina Al Chabab valdes till ordförande för SMFR Uppsala.

(Extra årsmöte så valdes Owais Syed till ordförande för SMFR Uppsala.)


2018

Mohammed Tahir valdes till ordförande för SMFR Uppsala.


2017

Mohammed Tahir valdes till ordförande för SMFR Uppsala.


2016

Mohammed Tahir valdes till ordförande för SMFR Uppsala.


2015

Mohammed Tahir valdes till ordförande för SMFR Uppsala.


2014

Hiba Albatrouk valdes till ordförande för SMFR Uppsala.


2013

Hiba Albatrouk valdes till ordförande för SMFR Uppsala.

SMFR Jönköping

2020

Sara Johar omvaldes till ordförande för 2020

2019

Sara Johar valdes till ordförande för 2019

2018

Reham Hassen blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 5 ledamöter: Ismail Sheik Al Mukthar, Fardous El-Sakka, Aska Moinuddin, Mannal Sade och Anders Johansson som blev vald till ledamöter för 2018.

2017

Riham Hassan valdes om till ordförande

2016

SMFR Jönköping startades år 2016 med Riham Hassan som ordförande där hon har varit drivande för uppstarten. Hon har tidigare deltagit aktivt på utbildningar med SMFR väst. SMFR Jönköping startades med stöd av SMFR Linköping och SMFR Väst såväl som stöd från förbundet.

SMFR Linköping

 

2020

Mohammed Mahmoud valdes till ordförande för 2020

2019

Muna Ali valdes till ordförande för 2019 (senare blev Sirit Strotz vald till ordförande vid extra årsmöte)

2018

Mohamed Mohamud Dhicisow blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Ifrah Ismail, Siri Strotz, Mustafa Khalassi och Muna Ali som blev vald till ledamöter för 2018.


2017

Albin Jonsson valdes till ordförande. Han har tidigare suttit i SMFR Linköpings styrelse


2016

Mohammed Hassan Mohammed valdes (omval) till ordförande.


2015

31 janurai hadde SMFR Linköping sin årsstämma och då valdes Mohammed Hassan Mohammed (nyval) till ordförande med Ahmad Shakir, Randa Al Sahli, Ali Agha, Armin Cospre och Ismail Muktar Shariff som ledamöter.


2014

Ismail Muktar Shariff valdes till ordförande med Usama Mustafa Kamil, Lovisa Karlsson, Mohamed Hassan Mohamed, Ahmad Shakir, Randa Al Sahli och Nora Al Sahli som ledamöter.


2013

SMFR Linköping konstituerades den 28 oktober 2013 med Ismail Sharif som fick förtroende att leda lokalavdelningen. Till styrelsen valdes även Usama Mustafa Kamil, Lovisa Karlsson, Mohamed Hassan Mohamed och Matin Sadrossadat.

SMFR Norrköping

2020

Omar valdes till ordförande för 2019

2019

Osman Jama valdes till ordförande för 2019

2018

Ruvejda Hrustanovic blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Osman Jama, Abdullahi Mohamed, Fahiima Muhammed och Dahlia Fadhel som blev vald till ledamöter för 2018.

SMFR Motala

2020

Yusuf Muhi valdes till ordförande för 2020

2019

Yusuf Muhi valdes till ordförande för 2019

2018

Ali Bouroine blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Mohamed Osman, Sharif Aljawad, Mahmud Dirie och Brahim Ahoudaik som blev vald till ledamöter för 2018.

SMFR Mjölby

2020


2019

Umar valdes till ordförande för 2019

2018

Dahir Abdillahi Ahmed blev vald till ordförande för 2018. Styrelsen består av 4 ledamöter: Ali Adan Ali, Mohibulloh Obidhonyi, Mohamed Mowliid och Abdiaziz Ismail som blev vald till ledamöter för 2018.

SMFR Dalarna

2017

Zahra Osman (omval) väljs om till ordförande för SMFR Dalarna.


2016

Zahra Osman (omval) väljs om till ordförande för SMFR Dalarna.


2015

SMFR Dalarna har den 27 janauri 2015 haft årsstämma där Zahra Osman (omval) valders till ordförande för SMFR Dalarna med Iman Diriye, Faiza Absuge, Farhia Absuge och Nor Abbas valdes som ledamöter.


2014

Under helgen den 16 Nov hade SMFR Dalarna (tidigare SMFR Borlänge) ett årsmöte där en ny styrelse valdes. Zahra Araweelo Osman tillträder som ny ordförande i en ny styrelse där Iman Diriye, Faiza Absuge, Farhia Absuge och Nor Abbas valdes som ledamöter.

Zahra har tidigare suttit i SMFR Dalarnas styrelse och blev mer aktiv i SMFR via den terminslånga utbildningen Projektledning och Ledarskap med inriktning mot det muslimska civilsamhället under 2013 som SMFR driver tillsammans med Härnösands folkhögskola. Hon deltog även på SMFRs nationella politik- och ramadanläger på Almedalen i Somras. 

Hon har sedan hon blev medlem 2013 varit aktiv och deltagit på flertal nationella möten såväl som engagerat sig lokalt i Dalarna.

Vi vill tacka Nor Abbas för hennes ordförandeskap som var med och grundade SMFR Dalarna som vice ordförande med Hiba Albatroukh som ordförande 2013. Vi önskar även Zahra lycka till med hennes nya uppdrag med sin nya styrelse.

I och med att Zahra valdes in som ordförande så tillträder hon också omedelbart som ledamot i förbundets ordföranderåd och ersätter Nor som Dalarnas representant.

2014

SMFR Borlänge genomförde den 19 januari 2014 ett första årsmöte och en ny styrelse formades. Den nya styrelsen består av Nor Abbas (ordförande), Zahra Osman (vice ordförande), Hasse Hf (sekreterare), Nisrin Albatrok (studieansvarig), Amina Hashi (medlemsansvarig), Dhifon (ledamot), Ibrahim Abdi (ledamot), Maandeeq Abdi (ledamot) och Muna (kassör).

Under sitt första år har lokalavdelningen tagit med sig erfarenheter och lärdomar som kommer gynna lokalavdelningen i sitt fortsatta arbete och må Gud ge dem all framgång i sitt arbete för att utvecklas och skapa en förändring, ett arbete som kräver tålamod och ansträngning. Amin!

2013

SMFR Borlänge konstituerades den 13 april 2013 av unga drivande individer som ville bidra till ett tryggare Borlänge. Efter tre träffar och en introduktionsdag med grundutbildning genomfördes ett konstituerande möte varpå följande representanter och styrelse valdes.

Ordförande: Hiba Albatrouk
Vice ordförande: Nor Abbas
Ekonomiansvarig: Mandeq Abdi Sheikh Ali
Sekreterare: Lalash Yusuf
Ledamöter: Malin Dahlström, Mariama Abukar, Hassan, Khalid Mohamed, Mawlid , Ömer Öksuz, Mohmmed Abdirashid, och Faisa Mohamed.

SMFR Halmstad

2015

Den 6 februari 2015 startade ytligare en lokalavdelning i Halmstad. Under det konstituerande årsstämman valdes Sümeyya Gencoglu till ordförande med Hiba Charkas, Semra Redzepagic, Fathi Abdi och Lamija Šljivo som ledamöter.

SMFR Karlstad

2012

Ibo Ibrahim omvaldes som ordförande för SMFR Karlstad.

2011

Ibrahim Baker valdes som ordförande för SMFR Karlstad.

SMFR Luleå

2014

Anna Waara valdes till kontaktperson för SMFR Luleå


2013

Anna Waara valdes till kontaktperson för SMFR Luleå


2012

Anna Waara valdes till ordförande för SMFR Luleå som blev SMFR nordligaste lokalavdelning vid konstituerandet.

SMFR Umeå

2018

Ridwaan Ahmed valdes till ordförande för SMFR Umeå.

2017

Kasim Ali Haji valdes till ordförande för SMFR Umeå.


2016

Kasim Ali Haji valdes till ordförande för SMFR Umeå.


2015

Baraa Hudji valdes till ordförande för SMFR Umeå.


2014

Khalil Karimi valdes till ordförande för SMFR Umeå.


2013

Khalil Karimi valdes till kontaktperson för SMFR Umeå.

SMFR Västerås

2015

Ismail Muktar Shariff valdes till kontaktperson för SMFR Västerås

2020

Shueib Abdirahman omvaldes till ordförande för SMFR Katrineholm.

2019

Shueib Abdirahman valdes till ordförande för SMFR Katrineholm.

2018

Albin Jonsson valdes till ordförande för SMFR Katrineholm.


2020

Karima Abdou omvaldes till ordförande för SMFR Eskilstuna

2019

Karima Abdou omvaldes till ordförande för SMFR Eskilstuna

2018

Karima Abdou valdes till ordförande för SMFR Eskilstuna


SMFR Paris

2012

Emna Bouabdelli omvaldes till ordförande för SMFR Paris.


2011

Emna Bouabdelli valdes till ordförande för SMFR Paris.

SMFR London

2012

valdes till ordförande för SMFR London


2011

valdes till ordförande för SMFR London

Lämna ett svar