Kategori: Media, opinion, representation

Opinionsundersökning svenska muslimer (18-30 år)

Valanalys har gjorts där vi gjort en telefonintervju med 193 deltagare i åldern 18-30 år från regionerna Östergötland, Jönköping, Stockholm, Västragötland och Skåne

Linköping – Middag med Martin Modéus

SMFR Region Östergötland hade 4 representanter som deltog på middag hemma hos biskop Martin Modéus i Linköping den 3 september. Det var många aktörer som deltog såväl regionala representanter som religiösa organisationer och samfund samt även riksdagspolitiker. Det blev många intressanta samtal vid borden och många nya kontakter knöts. Möten och samtal av denna karaktär är…
Läs mer

Linköping – Stormöte inför MR-dagarna

Stormöte inför MR-dagarna i Linköping 2019 Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa hade igår 3 representanter för att diskutera och planera inför Mänskliga Rättighetsdagarna som 2019 anordnas i Linköping. Det blev många intressanta samtal bl a om vikten av fysiskt och psykiskt välmående, hur vi kan förebygga diskriminering av utsatta grupper samt vikten av kunskap…
Läs mer

Anmäl dig till Fredsdagarna 2018!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har en årlig tradition av att arrangera Fredsdagarna. Detta år kommer det vara i Jönköping och blir något mindre än de tidigare åren. P g a olika omständigheter blev det nu ganska kort förhållningstid så anmäl er snabbt då platserna är begränsade om du är intresserad av att delta.…
Läs mer

Dikt skriven av deltagare på Almedalslägret 2018

Från sommar till sommar gör vi våra val Vissa väljer att förstå ord som metafysik, epistemologi, ontologi, kanske till och med ordet dikotomi. Att förstå är inte bara något som kommer bli, inte ens för de som endast förlitar sig på empiri. På Almedalen kan åsikter göra en både arg och galen. Med kunskap kan…
Läs mer

SMFR på Almedalsveckan

SMFR befinner sig just på Gotland och Almedalsveckan. Hälften av veckan har vi bl a deltagit på seminarier, lyssnat på tal och självklart haft egna utbildningar. Här samlas politiker, ideella organisationer, företag och många aktörer med många spännande utbyten och samtal.

Vi har också haft flera givande gruppdiskussioner och reflektioner samt nattbön. Även svenska fotbollslandslagets match mot Schweiz har vi hunnit titta på tillsammans med stora delar av Almedalsveckansdeltagarna. Och därtill har vi även beskådat och reflekterat kring Guds skapelse genom att vara ute i naturen och ta del av flera vackra solnedgångar. De resterande dagarna kommer det bli ännu mer fokus på seminarier, kunskapsutbyten och utbildning.

Den samhälleliga och politiska utvecklingen visar att de positiva krafterna måste komma samman ännu mer och tillsammans arbeta för ett samhälle byggt på kunskap som förebygger fördomar och intolerans. Detta kräver också tålamod vilket Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, beskrivit som en av de främsta egenskaperna hos de troende.

Profeten Muhammad har också beskrivit att ett av kännetecknena för en troende är att skapa trygghet där ens medmänniskor känner sig trygga. Ett av SMFRs främsta mål är att skapa trygga individer för att kunna skapa ett tryggt samhälle. Därför jobbar vi både med bl a personligt ledarskap och organisatorisk kunskap samtidigt som vi försöker bygga allianser med olika aktörer i samhället.

I tisdags lagade vi en mycket uppskattad vegetarisk tacogratäng där vi bjudit in en kristen, ateist och buddhist. Det blev en trevlig middag och flera intressanta diskussioner och samtal.

I onsdags var vi medarrangörer till ett interreligiöst mingel med Svenska Kyrkans internationella arbete och Sensus.

Fler spännande saker att vänta de resterande dagarna! Imorgon torsdag ordnar vi bl a ett panelsamtal som SMFR är medarrangör till.

Almedalen: Troende, tro och misstro mot tron

Under valåret har diskussioner om religiösa friskolor, böneutrop och religion tagit en allt större plats i debatten och i vårt samhälle. Hur ser vi på en av Sveriges mest ifrågasatta rättighet; religionsfriheten? Behöver den förankras till hur vårt samhälle ser ut idag? Medverkande: Yasri Khan, generalsekreterare, SMFR Peter Lööv Roos, samordnare interreligiösa frågor, Svenska krkan…
Läs mer

SMFR önskar en välsignad eid Al-Fitr!

SMFR önskar er en glad Eid al-fitr! Eid-högtiden markerar slutet på fastemånaden Ramadan och firas i glädje tillsammans med släkt och vänner. Detta är särskilt viktigt i tider som dessa då valrörelsen i Sverige lett till den ena besvikelsen efter den andra i hur olika politiska partier valt att måla upp muslimer till olika former…
Läs mer

SMFRs verksamhet fortsätter att växa

SMFRs verksamhet fortsätter att växa! Nedan kan du följa SMFRs aktivitetsstatistik mellan 2010-2018 som är en sammanställning med jämförelse av vår aktivitetsstatistik för Jan-Maj där man ser en stadig uppgång. Den muslimska fredsrörelsens verksamhet och organisation har stadigt växt sedan 2010 då SMFR beslöt sig för att bli en rörelse. Sedan det beslutet så har…
Läs mer

SMFR:s generalsekreterare på Pamojafestivalen i Kiruna!

SMFRs generalsekreterare Yasri Khan höll två workshops på Pamojafestivalen i Kiruna. En workshop om fredsarbete på individuell, organisatorisk och på samhällsnivå samt en om integrationens utmaningar. Workshopsen innehöll teorier med exempel, övningar och diskussioner där deltagarna fick interagera med varandra samt ta del av föreläsningar från Yasri. Workshopparna blev uppskattade. Tidigare år har bland annat förbundsstyrelseledamoten Aya Zemzem…
Läs mer