Almedalen: Troende, tro och misstro mot tron

Almedalen: Troende, tro och misstro mot tron

Under valåret har diskussioner om religiösa friskolor, böneutrop och religion tagit en allt större plats i debatten och i vårt samhälle.
Hur ser vi på en av Sveriges mest ifrågasatta rättighet; religionsfriheten? Behöver den förankras till hur vårt samhälle ser ut idag?

Medverkande:
Yasri Khan, generalsekreterare, SMFR
Peter Lööv Roos, samordnare interreligiösa frågor, Svenska krkan
Anna Ardin, diakon, Equmeniakyrkan, Hasnain Govani, handläggare religiösa minoriteter, Myndigheten för stöd till trossamfund, Ulrika Jonsson, moderator, Sensus

Arrangör:
SMFR – Sveriges Muslimer för Fred och Rättvisa, Sensus

#Almedalen #Mänsklighållbarhet