Linköping – Middag med Martin Modéus

Linköping – Middag med Martin Modéus

SMFR Region Östergötland hade 4 representanter som deltog på middag hemma hos biskop Martin Modéus i Linköping den 3 september. Det var många aktörer som deltog såväl regionala representanter som religiösa organisationer och samfund samt även riksdagspolitiker. Det blev många intressanta samtal vid borden och många nya kontakter knöts. Möten och samtal av denna karaktär är mycket viktigt för att skapa förutsättningar för ett samhälle som bygger på tolerans och öppenhet gentemot våra medmänniskor.

Stort tack till biskop Martin Modéus som tagit initiativ till att arrangera denna mycket uppskattade middag årligen!