Lär känna en förtroendevald – Vem är Bana Alshehabi?

Lär känna en förtroendevald – Vem är Bana Alshehabi?

En kort introduktion av SMFR Helsingborgs ordförande och region syds vice ordförande

Namn: Bana Alshehabi

Ålder: 18

Bosatt: Helsingborg

Gillar: Arbeta kreativt 

Ogillar: Trångsynthet 

I tidigare nyhetsbrev fick vi läsa om Umed, regionordförande för Stockholm. I detta nyhetsbrev får vi träffa den varma och ambitiösa Helsingborgbon Bana. Det är med stor nyfikenhet som jag en tidig torsdagseftermiddag sitter med papper och penna framför zoom, redo att intervjua henne. Efter lite tekniskt krångel inleds intervjun och ett intressant samtal blommar ut där vi pratar om yrkesval, hennes resa i Muslimska Fredsrörelsen och kreativitetens roll i hennes engagemang. 

Bana har varit engagerad i Muslimska Fredsrörelsen sedan 2018 då hon för första gången deltog på fredsdagarna, en tidigare årlig nationell fredskonferens och utbildningsläger som idag är ersatt av regionala konferenser runt om i Sverige. Bana hade innan det, 2017, kommit i kontakt med organisationen genom en vän. Hon berättar att det inte var förrän året därpå som hon förstod Muslimska Fredsrörelsens vision och syfte och valde därefter att engagera sig i arbetet. Hon ville göra nytta för samhället med folk som ville uppnå samma världsbild. Visionen att bygga en framtid med trygga individer grundade i Islamisk världsbild tilltalade henne. Idag är Bana ordförande för lokalavdelningen i Helsingborg och hon har bland annat hållit i arabiskakurser, där hon på ett kreativt sätt lär ut grundläggande arabiska. Jag berättar för henne att jag gärna vill höra mer om vad hon brinner för och speciellt hur hon ser på kreativitet. Men först frågar jag henne om vad hon gör utanför sitt ideella engagemang.

Utanför sitt engagemang i Muslimska Fredsrörelsen läser Bana sista året på naturvetenskapsprogrammet. Hon berättar att hon valde programmet för att få en så bred utbildning som möjligt som sedan öppnar flera dörrar till vidare studier. Hon trivs i programmet säger hon och att fastän det inte är helt bestämt vart hon vill påbörja sina universitetsstudier efter gymnasiet har hon för tillfället ögonen på arkitektprogrammet. Hon berättar att hon läst studieguiden för programmet och funnit innehållet intressant och något som passar henne. Hon tror att hon insha’Allah kommer att ha goda framtidsutsikter.

Vi går tillbaka i tiden en liten stund, till 2015 då Bana och hennes familj flydde till Sverige från Syrien. Jag ber henne berätta om hennes första år i Sverige, hur hon upplevde livet här. Hon skrattar till lite och säger att det kan beskrivas i ett ord – “kulturkrock”, vi båda skrattar. Hon förklarar att ankomsten till Sverige har gett henne och hennes familj skydd från krigets katastrofer. Samtidigt upplevde hon att vissa saker som var självklara i hennes tidigare hemland inte var det i Sverige som att exempelvis kunna hitta böneplatser när man var ute och höra böneutropet vart man än befann sig. 

På fritiden tycker Bana om spontana träffar med vänner. Hon tycker också om att uttrycka sig kreativt i bild och ord och gör det ofta som ett sätt att ventilera starka känslor. Men allra mest brinner hon för att lära sig kunskap som kan vägleda henne till att bli en person med god karaktär. Det är det som också motiverar henne i engagemanget i Muslimska Fredsrörelsen. Under de 2 åren som hon har varit med har hon fått värdefull kunskap om Islam, speciellt om Islams troslära. Hon tycker att det är viktigt att man som muslim är medveten om de trossatser som ligger till grund för Islam. Exempelvis, att veta vem Gud är och ens plats inför Honom. Detta gör att man kan dyrka Gud med rätta premisser och de fysiska handlingarna man utför, såsom bönen, blir inte bara rörelser utan har mening bakom dem. Just nu deltar hon på en studiecirkel med Sheikh Abo Bakr där de går igenom dikten och verket Jawharat At-Tawhid, ett verk som går igenom islamiska trossatser. Hon tycker att Muslimska Fredsrörelsen har gett henne mycket avseende kunskap, gott umgänge, förebilder och gemenskap. 

Hon vill ge tillbaka det hon har fått från fredsrörelsen på något sätt, sprida vidare det hon har lärt sig, men har ännu inte kommit på vilket sätt hon vill göra det på. Jag frågar henne hur hon använder sig av kreativitet i arbetet i sin lokalavdelning. Hon berättar att kreativiteten hjälper henne att hålla arbetet roligt och motiverande. Då hon är en person som uppskattar struktur men samtidigt vill ha ett stimulerande arbetssätt kan tråkiga rutiner göras om så att det blir roligare. Hon berättar exempelvis hur hon i början av verksamhetsåret tog fram ett formulär från grunden till ledamöterna i hennes styrelse där de fyllde i deras intressen och kompetensområden samt hur mycket ideell tid de var villiga att lägga ner – sedan har varje ledamot fått chansen att prova sina vingar genom att anordna aktiviteter. 

I sin ordföranderoll har Bana fått ett större utrymme att få utlopp för sin kreativitet på ett sätt som skapar nytta för andra samtidigt som hon växer och lär sig mer i sin ledarroll. Som ordförande ansvarar hon för allt ifrån kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik, bilaterala relationer, planering och genomförande av visions- och verksamhetsplan och mycket mer. Samtidigt får Bana stöd i ett unikt coachningsprogram där hon får lära sig ledarskap på en mer avancerad nivå, psykologi, kommunikation, rutiner och struktur, arbeta målmedvetet, bryta ner vision och mission, islamisk kunskap samt hur man bibehåller en balans i sitt ideella engagemang och mycket mer. 

Bana har sikte på att få Muslimska Fredsrörelsen i Södra Sverige att växa och hoppas på att fler ska engagera sig tillsammans med henne så tveka inte att höra av dig!

/ Sabboontu Idris, PR & Marknadsföringsutskottet