En agenda till att förändra vår situation – del I

En agenda till att förändra vår situation – del I

Islam betyder underkastelse till det som är Sant (Yusuf & Shakir 2013). Det är erkännandet och accepterandet av hur verkligheten egentligen är och inte som det ser ut att vara. Allt är underkastat Gud ﷻ, som är Den Sanne (al-Haqq). Bara människor och väsen med fri vilja (Jinn) kan göra uppror mot sin Skapare. För drygt 1400 år sedan förnyades underkastelsens väg i form av den sista uppenbarelsen från Gud till Profeten Muhammed ﷺ. Detta markerade även tillträdet in till den sista fasen av människans existens på jorden. Den förnyades av den bästa av skapelserna, profeten Muhammed ﷺ som den sista profeten och ett sigill för alla Guds profeter, frid vare över dem alla. Han är islams främsta exempel och hans resande genom livet avvek aldrig från islam riktning. Hans ﷺ heliga steg kvarstår med klarhet och är oförändrade för den som vill träda in på den heliga profetiska vägen (ibid). 

I kommande avsnitt av denna serie som är en inspiration och presentation av en bok vid namn “Agenda to change our condition” skriven av shaykh Hamza Yusuf och shaykh Zaid Shakir, kommer vi att presentera Taqwa (Gudsmedvetenhet) och vägen dit. Tillgivenhet till Gud genom Taqwa är den primära anledningen för vår existens och genom detta uppnår vi Guds närhet och hjälp.

Allah säger i en av de första koraniska befallningarna:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – kanske skall er gudsmedvetenhet [fördjupas] [2:21]

I det första förbudet, läser vi:

 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Sätt därför inte falska gudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]. [2:22]

Medan det finns många falska gudar som likställs med Gud, så är egot den största och mest subtila:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Vad anser du om den som gör sina egna lustar till gud? Tar du ansvar för en sådan människa  [25:43]

Det är genom kampen mot vårat ego vi renar våra hjärtan från falska gudar och det skadliga (Yusuf & Shakir 2013). När vi sätter Gud ﷻ högre än våra egna begär och lustar transformeras vi som människor. Ambitionen att rena sig är större än att kontrollera sig själv genom att t.ex skänka av sina pengar till behövande istället för att köpa den allra senaste modellen av Iphone, dela med sig av sin mat till andra istället för att äta sig proppmätt eller att ge av sin tid till ideell samhällsnyttig verksamhet istället för att sova bort den. Att begränsa sig själv av det materiella och världsliga gör det enklare för oss att finna större mening och fokusera på empati, solidaritet, kärlek och barmhärtighet till vår omgivning och frigöra oss från känslor som girighet, avundsjuka, likgiltighet och missunnsamhet. Kampen mot vårt ego inom islam bör dock inte stanna vid att bara vilja göra gott för andra. Istället handlar det om att helt hänge sig till Gud till den grad att vilja gör allt det goda som Gud uppmanar oss till, tills dess att inget annat spelar någon roll och vi omvandlas till att bli Guds levande redskap för barmhärtighet och godhet på jorden. Detta är profeternas väg, att sträva längst vägen mot en realiserad tillstånd av full underkastelse till Guds vilja.

Det är viktigt för oss i tider som dessa då samhällsutmaningarna blir allt större, att vi muslimer blickar in i oss själva och försöker förbättra vårt inre tillstånd så att vårt yttre tillstånd också kan förbättras. Kan vi jobba på vår inre skönhet, så är sannolikheten stor att vår värld också kommer förskönas.

Och vi måste alltid komma ihåg som och kontinuerligt påminna oss om koranversen lyder att: 

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag [13:11]

Må Gud ﷻ förändra vårt sinnelag, vägleda, skydda och hjälpa oss på vägen mot Honom, i de Profetiska fotspåren, Amin!

Med Frid & Fred,

Guds tjänare, Ahmad

 

Referenser:

Yusuf, H & Shakir, Z. (2013). Agenda to change our condition. Sandala inc. USA. 

Koranens budskap, översatt av Mohammed Knut Bernström

Översatt och skriven av Ahmad