Online: Extra insatt årsstämma för SMFR Region Syd

Online: Extra insatt årsstämma för SMFR Region Syd

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Den 5 december kommer kl 14-16 anordnar SMFR Region Syd en extra insatt årsstämma.
Plats: Årsstämman sker online via Zoom
Kontaktperson: Bana Alshehabi
bana.alshehabi@muslimerforfred.org