Stockholm – Situationen kring Rohingyafolket i Burma – 27 juni

Stockholm – Situationen kring Rohingyafolket i Burma – 27 juni

Assalamu Alaikum/Fredliga hälsningar

SMFR Stockholm City Kommer bjuda in Abu Kalam som kommer tala om situationen i Burma och hur Rohingya folket blir förtryckta.

Abul Kalam, tillhör folkgruppen Rohinhya. Han är grundare och ordförande i The Swedish Rohingya Association(SRA) www.rohingya.se. Han är styrelsemedlem i The European Rohinhya Council(ERC) som är en Europa baserat Rohingya politiska organisation. www.theerc.eu.

THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION är en religiös och partipolitiskt obunden ideell förening.

THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION har som uppgift att
1) verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för
Rohingya-folket i Burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i Arakanstaten
/Rakhine.

2) verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras.

3) verka för ökad demokratisering i Burma.
Under detta tillfälle kommer man få en bakgrund till det som sker i Burma och vad vi kan göra åt saken. Under föreläsningens
gång kommer man även få möjligheten att ställa frågor. Ta med
kompisar och syskon! Det kommer bjudas på god fika.

Varmt välkomna!!

Var: Sensus Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 39)
När: 27 juni, 18:00-20:00
Kontakt: Ibrahim (076704603)