Eid hälsning från SMFR

Eid hälsning från SMFR

Eid Mubarak!

All pris och tacksamhet till Allah som har välsignat oss med dagar av Eid för att minnas Honom och alla välsignelser som Han givit oss. Vi prisar Allah som väglett oss och visar tacksamhet för välsignelsen av vägledning.

Ramadan är en skola för spirituell disciplinering och inre rening av själen där vi tränas i att disciplinera vårt ego i att följa det som Allah har påbjudit och avhålla sig från det som Allah har förbjudit i lydnad till vår Herre och skapare och spenderat kvällar och nätter i bön i sökandet efter Allahs förnöjsamhet över oss.

Allah säger i Koranen med ungefärlig översättning:
[91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ].

Ramadan lär oss att vara givmilda och generösa och att vara bland de som skapar nytta med uppriktighet för Allahs skull. Och att vi bör fortsätta anstränga oss även efter Ramadan för att de goda karaktärsdrag som Allah välsignat oss med under Ramadan ska bli något vi identifierar oss med i övriga månader av året och leda till ett verkligt närmande till Allah.

Må Allah välsigna oss att alltid sträva i att rena våra avsikter, ansträngning och ha full tillit till Honom samt skänka oss kärlek till Profeten Mohammed och vägledning att följa hans vägledning, frid och välsignelser vare med honom. Må Allah göra oss av de som får nytta och skapar nytta genom nyttig kunskap och handling.

Må Gud välsigna er Eid och skänka oss alla glädje i detta liv och den största av glädje i det efterkommande livet, Ameen!

Fredliga hälsningar önskar SMFR,
Abdulaziz Saleh, förbundssekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa