SMFR Reminders

SMFR Reminders

Allah (ﷻ) har av sin barmhärtighet sänt profeter för att lära oss hur vi ska leva, bete oss och förstå vissa saker. Han (ﷻ) har sänt oss Profeten (ﷺ) för att fullborda god karaktär och ge oss ett perfekt konkret exempel på hur Han (ﷻ) vill att vi ska leva. Det är ett obligatorium för oss att följa Profeten (ﷺ) då Allah (ﷻ) upphöjt hans status till den nivån att lydnaden av Profeten (ﷺ) är direkt kopplad till lydnaden av Skaparen (ﷻ). Profeten är också sänd till oss som en förebild i hur vi ska leva våra liv och agera i alla lägen. Exemplen på Pofetens (ﷺ) goda karaktär är oändliga och viktiga, inte minst i koranen där Allah (ﷻ) säger att Profetens (ﷺ) liv och handlande är bästa och mest ädla [68:4]

Må Allah (ﷻ) underlätta för oss vår strävan till att efterlikna vår ärade Profet (ﷺ) och acceptera all vår dyrkan även efter den välsignade månaden. Allahoma Amin!