Sammanhang och Kontext del 2

Sammanhang och Kontext del 2

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Muslimska Fredsrörelsen i Region Södermanland välkomnar er
till del 2 av föreläsningsserien Sammanhang och kontext.
Del 2 kommer att handla om förståelse genom historia, genom
hur det implementerats av den bästa av människor – profeten
Muhammed (fred vare över honom). I del 2 kommer du att lära
dig om profetens förståelse av sammanhang och kontext och
hur han implementerade det och vad det ledde till efter hans
död.
Generalsekreterare Yasri Khan kommer i denna
föreläsningsserie att förklara hur det är viktigt att förstå
sammanhang och kontext från en islamisk världsbild, han
studerar Islamisk teologi och psykologi. Han är SMFR
akademins främsta utbildare inom psykologi, pedagogik och
islamisk världsbild. Han är också coach och mentor för många
förtroendevalda inom organisationen.
Tid: 14:00 – 16:30
Dag: 2020-07-10
Plats: via Zoom
Kontaktuppgifter:
Namn: Hassan Omer
Telefon: 076- 824 36 15
mail: hassan.omer.said@muslimerforfred.org