Sammanhang och Kontext del 3

Sammanhang och Kontext del 3

Al-salamu alaykom/fredliga hälsningar!
Muslimska Fredsrörelsen i Region Södermanland välkomnar er
till del 3 av föreläsningsserien Sammanhang och kontext.
Del 3 kommer att handla om vikten i vår tid att förstå
sammanhang och kontext. Det är väldigt viktigt att ha rätt
förståelse av sammanhang och kontext från en islamisk
världsbild i vår tid, för att få en större förståelse av Koranen och
haditherna vilket ger dig rätt verktyg för att förstå religionen.
Generalsekreterare Yasri Khan kommer i denna
föreläsningsserie att förklara hur det är viktigt att förstå
sammanhang och kontext från en islamisk världsbild, han
studerar Islamisk teologi och psykologi. Han är SMFR
akademins främsta utbildare inom psykologi, pedagogik och
islamisk världsbild. Han är också coach och mentor för många
förtroendevalda inom organisationen.
Tid: 14:00 – 16:30
Dag: 2020-07-17
Plats: Zoom
Kontaktuppgifter:
Namn: Hassan Omer
Telefon: 076- 824 36 15
mail: hassan.omer.said@muslimerforfred.org