Sammanhang och Kontext

Sammanhang och Kontext

Muslimska Fredsrörelsen i Region Södermanland välkomnar er till del 1 av föreläsningsserien – Sammanhang och kontext. Del 1 kommer att handla om att förstå koncepten sammanhang och kontext Förståelse i sammanhang och kontext hjälper dig att se och förstå helheten av saker och ting som händer omkring dig. Sammanhang och kontext från en islamisk världsbild ger dig en större förståelse av Koranen och haditerna vilket ger dig rätt verktyg för att förstå religionen.
Föreläser gör vår Generalsekreterare Yasri Khan student i Islamisk teologi och psykologi och SMFR akademins främsta utbildare inom psykologi, pedagogik och islamisk världsbild. Han är också coach och mentor för många förtroendevalda inom organisationen.
Tid: 14:00 – 16:30 Dag: 2020-07-03
Plats: zoom