Regionstämmor

Regionstämmor

Regionårsstämmor har hållits under februari i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Östergötland. I samband med årsstämman blev det också en utbildning om islams historia – från skapelsens början till Sverige idag 2020.

Vad som togs upp var bland annat de rättfärdiga kaliferna efter Profeten Muhammad ﷺ och de olika teologiska inriktningarna och rättläroskolorna som uppstod. Det blev också en redogörelse för vilken förståelse och vilket tillvägagångssätt de främsta lärda hade och hur de började att systematisera detta för att bevara det stora kunskapsarvet och därmed förebygga kontextlösa och felaktiga tolkningar av urkunderna (Koranen och den profetiska sunnahn).

Av Guds nåd är detta en levande tradition än idag genom isnad – det vill säga att kunskapen inklusive förståelsen har förmedlats i en oavbruten kedja hela vägen från Profeten Muhammad via generation efter generation har nått oss. Att förstå hur islam har bevarats är också viktigt för att förstå vem som är behörig att lära ut religionen och därmed vem man hämtar kunskapen ifrån.

Vi tackar samtliga ordföranden och styrelsemedlemmar som avgått och gratulerar de nytillträdda regionsledamöterna till förtroendet. Må Gud välsigna samtliga regioner i deras ansträngningar för ökad kunskap och ökat nyttogörande, ameen!