Katrineholm – Extra insatt årsstämma för SMFR Eskilstuna

Katrineholm – Extra insatt årsstämma för SMFR Eskilstuna

*OBS! Årstämma inställd för att minska riskerna för *

 

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Den 21 mars kl 11-12 anordnar SMFR Eskilstuna extra insatt årsstämma.

Plats: Terminalgatan 9, Katrineholm
Kontaktperson: Karima Abdou
Karima.abdou@muslimerforfred.org
0700210634