Bokcirkel med SMFR Västra Stockholm

Bokcirkel med SMFR Västra Stockholm

Assalamu aleikum / Fredliga hälsningar!

Välkommen till en inspirerande bokcirkel som förhoppningsvis kommer bjuda på massor av intressanta diskussioner, perspektiv och insikter. Vi kommer läsa två böcker av den välkända författaren George Orwell: Djurfarmen och 1984.
Djurfarmen är en satirisk fabel om en djurfarm där en revolution för demokrati slutar i diktatur. I Djurfarmen gör djuren på gården Manor Farm uppror mot sin husbonde. Människorna drivs bort från gården och djuren tar över.

Den andra boken, 1984 handlar om ett samhälle som styrs av en diktatur där invånarna ständigt övervakas och hjärntvättas av staten.
Båda böckerna finns att låna på bibliotek.

Inför första träffen som äger rum den 3 april bör vi ha läst klart Djurfarmen. Vi kommer sedan att planera hur många träffar vi ska ha för andra boken, 1984.

Vi ser fram emot att träffas och diskutera olika perspektiv, tankar och frågor som böckerna kommer att väcka.

Kontaktperson: Umed Sultanov, 0739130680