Ramadan-påminnelse dag 18!

Ramadan-påminnelse dag 18!

Ramadan påminnelse 18

Alla människor upplever svåra perioder och detta är en naturlig del av vårt liv. Att utsättas för prövningar är däremot inget tecken på att Gud skulle tycka illa om oss. Tvärtom kan det vara ett tecken på att man är älskad av Gud. Av de människor som prövades allra mest och svårast var det dem som Gud valt ut och älskade mest av alla: profeterna, frid vare med dem alla.

Det viktigaste är att vara tacksamhet gentemot Gud och veta att vi inte är ansvariga för de situationer vi hamnar där vi saknar makt att påverka, däremot är vi ansvariga för hur vår respons blir på den prövningen vi ställs inför. Många gånger är prövningar en välsignelse från Gud som gör att man utvecklas och förbättras som människa. Detta förutsätter också att man reflekterar på det som har hänt och hur man kan ta med sig prövningen för att bli en ännu bättre människa. Sannerligen gör Gud allt utifrån Sin oändliga visdom och lägger aldrig en börda på någon som den inte klarar av.

Må Gud skänka oss det som tar oss närmare Honom, göra oss till människor som reflekterar över de olika tillstånd vi befinner oss i samt är tacksamma gentemot Honom oavsett livssituation, ameen!

Delta gärna på vår arabiska- och Koranlektion idag i Linköping:
https://www.facebook.com/events/627109014292312/