Ramadan-påminnelse dag 19!

Ramadan-påminnelse dag 19!

Ramadan påminnelse 19

Att ha bra karaktär är något oerhört älskvärt hos Gud. Det är något som ställs extra mycket på prov nu under Ramadan. Att ha en bra karaktär innebär att kunna försöka ha ett bra uppträdande i alla situationer gentemot alla människor. Även i situationer där man själv blir dåligt bemött är det viktigt göra sitt yttersta för att inte behandla den andra människan dåligt tillbaka.

Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, hade den allra bästa karaktären och gav alla människor oavsett bakgrund, sociala status och livssituation det bästa bemötandet genomsyrat av respekt och omtänksamhet.

Må Gud skänka oss den bästa av karaktär som vi bär med oss vid alla tillfällen, ameen!

Våra närmast kommande aktiviteter:
Tisdag, Stockholm: kvartersstädning under världsmiljödagen https://www.facebook.com/events/594136760985180/
Torsdag, Norrköping: Föreläsning om psykisk ohälsa + skräpplockning + iftar
https://www.facebook.com/events/621543928180641/