Ramadan-påminnelse dag 17!

Ramadan-påminnelse dag 17!

Ramadan påminnelse 17

Att visa tacksamhet är en viktig handling och tillhör vett och etikett. Att Gud är alltings källa betyder det inte att man inte ska tacka människor. Tvärtom. Att uttrycka tacksamhet till människor är att vara tacksam gentemot Gud. Detta eftersom Gud vald just de människorna för den saken. Sann tacksamhet innebär inte att bara att säga tack, men också att be till dem för deras vägledning och att Gud skänker dem det bästa i detta liv och i nästa.

Må Gud göra oss bland de som visar tacksamhet både gentemot mot vår Skapare och gentemot skapelsen, ameen!

Kom och delta på dagens iftar i form av kulturellt knytkalas med SMFR Stockholm City:
https://www.facebook.com/events/330739887454999/