Ramadan-påminnelse dag 12!

Ramadan-påminnelse dag 12!

Ramadan påminnelse 12

Att recitera Koranen är en älskvärd handling hos Gud som ger mycket belöning. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, har sagt att vi får en tiofaldig belöning av att läsa en endaste bokstav. I en annan hadith säger Profeten Muhammad: ”Sannerligen, den som läser Koranen vackert, utan svårigheter och perfekt kommer vara i sällskap med de nobla och lydiga änglarna. Den som läser Koranen med svårigheter, stammar och snubblar genom dess verser, den kommer få dubbel belöning.” Därför är det viktigt att försöka läsa Koranen även om det innebär att man måste anstränga sig. Kan man inte läsa är Ramadan ett perfekt tillfälle att försöka lära sig att läsa arabiska.

Må Gud göra oss bland dem som är Koranens sanna följeslagare både i läsande och i levande och att Koranen medlar för oss på Domedagen!

I Linköping har du möjlighet varje söndag att gå SMFR Linköpings arabiska- och Koran-kurs. För mer info om kommande event: https://www.facebook.com/groups/1124129264331236/

Ta även del av iftar i form av kulturellt knytkalas med SMFR Stockholm City nu på lördag:
https://www.facebook.com/events/330739887454999/