Ramadan-påminnelse dag 13!

Ramadan-påminnelse dag 13!

Ramadan påminnelse 13

En bakgrund till varför Koranen läses av många personer just under Ramadan är eftersom det var under Ramadan uppenbarelsen av Koranen inleddes. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, fick ta emot verser från Koranen genom ängeln Gabriel, frid vare med honom. Koranen kan reciteras utan att personen förstår och personen kommer ändå få belöning så länge det är en handling en ren avsikt. Men finns det också någon djupare anledning än endast belöning, för dem som läser, bakom att Gud skickat heliga skrifter?

Gud har i sin barmhärtighet gentemot skapelsen skickat heliga skrifter till mänskligheten är för att ge oss vägledning i hur vi ska leva våra liv. Av alla heliga skrifter som Gud har skickat har Gud valt ut Koranen till att bli den sista uppenbarade skriften. Alla människor behöver förhållningssätt i sina liv och vilket förhållningssätt kan vara bättre än det som är grundat i vad vår Skapare har skickat till oss?

Våra närmast kommande aktiviteter:
Föreläsning om rättsskolor med Shaykh Salahuddin anordnat av SMFR Södra Stockholm:
https://www.facebook.com/events/617519895307330/
Ta del av iftar i form av kulturellt knytkalas med SMFR Stockholm City nu på lördag:
https://www.facebook.com/events/330739887454999/