Ramadan-påminnelse dag 11!

Ramadan-påminnelse dag 11!

Ramadan-påminnelse 11

Profeten Muhammad ﷺ sa: Gud ﷻ sa: Å Adams barn, spendera (på välgörenhet) och Jag kommer spendera på dig.

Ramadan är en månad vi uppmanas att vara extra generösa. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, berättar i en hadith qudsi (Guds uppenbarade ord som Profeten förmedlar) att om vi skänker pengar i välgörenhet så kommer Gud i sin tur försörja för oss. Att ge en gåva är något starkt rekommenderat oavsett om det är en mindre eller större summa. Varje person ger efter sina egna förutsättningar.

De lärda brukar rekommendera att det bästa är att ge så ofta som möjligt för att vänja sig vid att vara generös. Hellre att man ger lite och ofta än att ge mycket och sällan. Detta lär vi oss från Profeten Muhammad som sa att de bästa handlingarna är de som görs regelbundet även om de är få.

Ta del av dagens aktiviteter idag i:
Stockholm (27/5) föreläsning om rättsskolor: https://www.facebook.com/events/232893993931348/
Linköping (27/5), Koran och arabiska:
https://www.facebook.com/events/1999801600336849/