Muslimska Fredsrörelsens omställning under Corona-tider

Muslimska Fredsrörelsens omställning under Corona-tider

Muslimska Fredsrörelsen har gått över till att ha all verksamhet online med tanke på de rådande omständigheterna. Vi lät Bekim Lukač som är förtroendevald i lokalavdelningen i Kristianstad att dela med sig av sina tankar om online-aktiviteter:

”Det bästa med E-aktiviteter är att man får möjlighet att delta i olika aktiviteter oavsett vart man befinner sig geografiskt. Det är en stor lättnad för oss lite yngre som inte alltid har möjlighet att ta sig till föreläsningen eller aktiviteten som pågår i annan stad.”

På en dryg månad har Muslimska Fredsrörelsen arrangerat nästan en aktivitet per dag i snitt! Knappt 30 aktiviteter har ägt rum med ett stort utbud av lärorika, spännande aktiviteter. Bland annat har dessa arrangerats:

– utbildningar i Islams historia och psykisk hälsa
– föreläsningar om autism utifrån en personlig berättelse och en annan om motivation och studieteknik
– bokcirklar i islamisk teologi samt 1984 och Djurfarmen
– Pre-Ramadan-kurs med fokus på kost och träning under Ramadan
– arabiska med Noraniyah-metoden
– studiecirklar om Mekka- och Medina-perioden
– schackturnering

Hade du velat delta på något av detta? Misströsta inte, fler chanser kommer in sha Allah! Se till att hålla utkik efter fler utav våra kommande aktiviteter!