E-aktiviteter – när du kan delta oavsett geografisk position!

E-aktiviteter – när du kan delta oavsett geografisk position!

Under dessa prövande omständigheter saknar vi sociala och fysiska träffar bland annat inom den välsignade månaden, Ramadan, där moskéerna är stängda, då man brukar be nattbönen i dem under Ramadan. Men med svårighet kommer alltid lättnad och i nuläget öppnas det upp möjligheter för att träffas via nätet där vi kan stötta varandra och även lära oss av varandra.

Muslimska Fredsrörelsen har tagit tillfället i akt att starta en hel del verksamhet i form av E-aktiviteter. Teman har varierats och de har handlat om olika ämnen, till exempel föreläsningsserien med SMFR Helsingborg som handlade om psykisk hälsa som hölls av Muslimska Fredsrörelsens egen generalsekreterare Yasri Khan, Pre-Ramadan som arrangerades av SMFR Flen med fokus på kost och träning med hälsocoachen och personliga tränaren tillika Region Stockholms ordförande Umed Sultanov och vi får absolut inte glömma de intressanta islamisk historieföreläsningarna som Muslimska Fredsrörelsens förbundsordförande Amir Dabboussi höll inbjuden av Region Södermanland.

E-aktiviteterna har inte enbart bestått av utbildningar och föreläsningar, det har även anordnats bland annat sällskapsspelkvällar samt bokcirklar och event om studieteknik.

Och mer är på gång – håll utkik!

Må Gud underlätta för dem som befinner sig i svårigheter och belöna dem för deras Sabr! Må Gud acceptera vår fasta och välsigna dem som ständigt strävar för Hans skull!