Ramadan mubarak!

Ramadan mubarak!

Vi vill å Muslimska Fredsrörelsens vägnar önska er en välsignad Ramadan fylld av närhet till Gud och handlingar som närmar oss Hans förnöjsamhet. Likaså innebär det att vi önskar er en månad fylld av förstärkande av kunskap, reflektion, godhet, givmildhet, förlåtelse, självinsikter och personlig utveckling.

Detta blir en Ramadan utan tarawih-bön i moskén och utan större sammankomster för att bryta fastan tillsammans. Vi vill betona vikten av att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar och att vi tar vårt ansvar när det kommer till både hygien och fysisk distansering.

Ramadan är en oerhört välsignad månad med mängder av möjligheter att närma oss Gud. Vi har möjlighet att fasta, delta på kunskapsberikande aktiviteter online, läsa Koranen, hjälpa behövande, be tarawih hemma antingen ensamma eller med familj, stärka banden med nära och kära via telefon om vi inte har möjlighet att träffas fysiskt, ägna oss åt reflektion, åminnelse (dhikr) och göra mycket åkallan (du’aa).

Om denna välsignade månad sa vår älskade profet Muhammad, må Guds frid och välsignelser tillkomma honom: ”Den som försöker närma sig Gud med en god handling under denna månad får samma belöning som den som utför en plikthandling under en annan månad. Den som utför en plikthandling i Ramadan får samma belöning som den som utför 70 plikthandlingar vid en annan tid. Ramadan är tålamodets månad och belöningen för tålamod är Paradiset.”

Ta vara på denna månad och må Gud välsigna er, ameen!