Muslimska Fredsrörelsen skriver under debattartikel

Muslimska Fredsrörelsen skriver under debattartikel

Utdrag från artikeln:

”Sveriges regering bör ta fram en handlingsplan för FN:s agenda för unga, fred och säkerhet. Det skriver 30 representanter för Sveriges unga civilsamhälle.

(…)

Regeringen är inte ensam. Till stöd och hjälp har den ett brett civilsamhälle till förfogande. Dit hör ungdomsorganisationer som engagerat sig för fred sedan sin begynnelse och fortsätter göra det även under rådande kris.

Ungdomsorganisationerna har unika perspektiv på hur föreningsverksamhet bygger anti-demokratisk motståndskraft och hållbar fred: från utbredda vänskapsutbyten mellan ungdomsorganisationer världen över, religiösa dialogmöten som bygger förståelse och fred mellan troende, till fritidsgårdar som skapar grogrund för fredliga och inkluderande lokalkulturer, och ungdomsråd som möjliggör för fler barn och unga att bli röstbärare för fred.”

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/agendan-for-unga-fred-och-sakerhet-maste-ga-fran-ord-till-handling/?fbclid=IwAR1fO1rKN2XgrHTK_DG5pLFOWKzbILgZl_PPndI17IWd9AM1t8w3yhJ2Uj8