Fysiska nyttor när vi fastar

Fysiska nyttor när vi fastar

Under Ramadan fastar vi en månad och det är även rekommenderat att ha en kontinuerlig fasta under resten av året, såsom att fasta måndagar och torsdagar. Fastan har väldigt många andliga nyttor. Hur ligger det då till med de fysiska nyttorna? Muslimska Freds Flen bjöd in Dr Mohamed Jamal, också förtroendevald i Trollhättans lokalavdelning, att prata om ämnet. Han skrev själv sitt examensarbete om fastan och diabetes.

Fastan är generellt väldigt bra för detox (avgiftning) samt för begränsandet av kaloriintag.
Några andra kroppsliga nyttor man ser i samband med fastan:
– preventivt syfte mot åldrande
– profylaktiskt mot cancer
– minskar medicinsk stress
– bra för hjärta och kärlet

För att anstränga sig för att få en god hälsa räcker det förstås inte bara att fasta, det är också viktigt att tänka på sin livsstil i övrigt. Inte minst ens kost. Det kan även finnas situationer där det kan vara farligt att fasta, t ex om man lider av allvarliga kroniska tillstånd, har hjärtsvikt eller diabetes typ 1. Rådgör med någon kunnig om du är osäker på vad som gäller för din del.

All pris och tacksamhet till Gud som är den sanna Orsakaren av varje effekt. Samtidigt som vi har kunskap om att ingenting sker av sig självt eller genom en tilldelad egenskap, ska vi också utföra de handlingar som Gud vill att vi ska utföra för att erhålla Guds belåtenhet.

Må Gud acceptera vår fasta, belöna dem som har för avsikt att fasta men inte har möjlighet och skänka hela mänskligheten ett gott inre och yttre tillstånd, ameen!