Allmaktens natt

Allmaktens natt

Region Syd arrangerade ett event den 15 maj om Allmaktens natt (Laylatul Qadr) som hölls av förbundsordförande Amir Dabboussi. Allmaktens natt är en utvald natt då det var under denna natt som Gud sände ned Koranen. Allmaktens natt beskrivs av Gud i Koranen att vara bättre än 1000 månader. Att göra goda handlingar under denna natt ger därmed en otrolig belöning.

När Allmaktens natt infaller finns det meningsskiljaktighet kring bland de lärda men det är troligt att det är någon av de udda nätterna under de tio sista nätterna av Ramadan. En av de rekommenderade handlingarna att göra under denna natt är att läsa åkallan ”Allahumma innaka ’afuwwun tuhibbul ’afwa fa’fu ’anni” (Å Gud, Du är sannerligen förlåtande. Du älskar att förlåta så förlåt mig).

Deltagarna fick också reflektera samt dela med sig av handlingar de avsåg att göra under de kommande nätterna.

Må Gud låta oss uppleva Laylatul Qadr och acceptera våra handlingar under den, ameen!