Muslimska Fredsrörelsen skriver tillsammans med 21 andra ungdomsrörelser under en artikel i Omvärlden.

Muslimska Fredsrörelsen skriver tillsammans med 21 andra ungdomsrörelser under en artikel i Omvärlden.

Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Därför bör de och andra marginaliserade människor inkluderas i Sveriges krisplan, skriver 21 ungdomsrörelser.

Om något illustrerar covid-19 att vi alla behövs och att unga kan komma att spela en fundamental roll för att viktiga samhällsfunktioner ska fortsätta fungera. Vi kräver därför att Sverige står upp för:

✓ Familjeåterförening för alla barn, oavsett skyddsgrund

✓ Permanenta uppehållstillstånd för barn som huvudregel

✓ Lagliga vägar för människor att ta sig till Sverige och Europa

✓ Garanti att alla barns egna asylskäl tas i beaktande i asylprocessen

 

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/overge-inte-barn-och-unga-pa-flykt-under-covid-19/?fbclid=IwAR1N62kNlDhKx8nsyKmEpK0Oia3h2B_BnDcWEnZF22sfpPq3JXjNFAqEtiU